Manifestacja odwołana. Będą rozmowy

Sty 18, 2019

Poniedziałkowe zebranie Rady Nadzorczej (RN) Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zostało odwołane, jednocześnie na 25 stycznia zwołano Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Tematem obrad Zespołu ma być między innymi napięta sytuacja w JSW. Górnicza "Solidarność" uznała te decyzje za gest dobrej woli ze strony Ministerstwa Energii - planowana na 21 stycznia manifestacja przeciwko szkodliwym dla Spółki decyzjom RN nie odbędzie się. Strona społeczna podziękowała pracownikom, którzy wyrazili chęć dołączenia do protestu.

- Mieliśmy uzasadnione obawy, że po odwołaniu dwojga wiceprezesów JSW Rada Nadzorcza podejmie kolejne niekorzystne dla firmy decyzje. Chcieliśmy przeciwko nim zaprotestować. Wraz z odwołaniem posiedzenia Rady i zwołaniem Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników uznaliśmy jednak, że warto będzie wysłuchać stanowiska przedstawicieli resortu energii i od przeprowadzenia manifestacji odstąpiliśmy. Jeśli rozmowy prowadzone w ramach Zespołu nie przybliżą nas do rozwiązania najistotniejszych problemów branży górniczej, akcja protestacyjna oczywiście się odbędzie - poinformował przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek.

Zapytaliśmy szefa górniczej "Solidarności", jakie problemy branży górniczej - oprócz sytuacji w JSW - powinny zostać poruszone podczas obrad Zespołu Trójstronnego.

- Przede wszystkim kwestie takie, jak brak realizacji rządowego "Programu dla górnictwa węgla kamiennego do roku 2030" czy też znaczące ograniczenie roli węgla w krajowym miksie energetycznym, co przewiduje projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. To są sprawy, które dotyczą całego sektora wydobywczego i wymagają pilnej reakcji rządu. Górnicy od kilku lat, głównie przy okazji Barbórki, słyszeli zapewnienia ze strony ministrów i pana premiera, że węgiel jest dla Polski surowcem o szczególnym znaczeniu. W najbliższych dniach wszyscy przekonamy się, czy słowa te nie były kolejnymi obietnicami na wyrost - odpowiedział Bogusław Hutek.