Podwyżki w JSW SiG. Rozmowa z Szymonem Kitą

Sty 27, 2019

O działalności NSZZ "Solidarność" JSW Szkolenie i Górnictwo (SiG) - nowej organizacji szczebla zakładowego skupiającej pracowników spółki-córki Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" JSW SiG Szymonem Kitą.

 

* * *

 

Solidarność Górnicza: - JSW Szkolenie i Górnictwo, spółka-córka Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nie jest podmiotem nowym, tymczasem Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JSW SiG powstała tam dopiero w ostatnim czasie. Co zmotywowało pracowników JSW SiG do zrzeszenia się w związek zawodowy?

Szymon Kita, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" JSW SiG: - Do tej pory załoga JSW SiG nie miała nikogo, kto mógłby skutecznie występować w obronie jej praw przed pracodawcą. Mówiąc "pracodawca", mam oczywiście na myśli Zarząd JSW SiG, a nie Zarząd JSW.

SG: - Były już jakieś konkretne sytuacje, w których NSZZ "Solidarność" JSW SiG miało okazję czynnie zawalczyć o prawa pracownicze załogi?

SK: - Tak, były już takie sytuacje. Wymieniłbym tutaj przede wszystkim dwie. Ostatnio "na wokandzie" stanęła kwestia podwyżek. Podjęliśmy rozmowy z Zarządem JSW SiG. Po niezbyt długich pertraktacjach doszliśmy do porozumienia, dzięki któremu od 1 stycznia stawki pracowników JSW SiG wzrosły o 7 procent. Wspólnie uznaliśmy, że sytuacja finansowa firmy pozwala na to, by podwyżki stały się faktem. Ponadto w samych kopalniach JSW pracownicy mieli zagwarantowane ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W JSW SiG tego nie było. Wystąpiliśmy zatem do kierownictwa firmy z postulatem, aby takimi ubezpieczeniami objąć również naszych pracowników. Rozmowy zakończyły się sukcesem. Teraz wszyscy pracownicy dołowi JSW SiG również mają polisy NNW. Co istotne, koszt ubezpieczenia w całości pokrywa pracodawca. Pracownicy JSW Szkolenie i Górnictwo nie ponoszą z tego tytułu żadnych obciążeń finansowych.

SG: - Jak zatem, w oparciu o te negocjacyjne doświadczenia, należałoby scharakteryzować relacje pomiędzy pracodawcą a NSZZ "Solidarność" w JSW SiG?

SK: - Póki co, są bardzo dobre. Zarząd podchodzi do nas bardzo profesjonalnie i nie próbuje nas zbywać - pozytywnie odpowiada na nasze wnioski o spotkania, a potem podejmuje merytoryczne rozmowy. To cieszy. W tej chwili wszystko jest na dobrej drodze.

SG: - Skoro tak, to jakimi problemami NSZZ "Solidarność" JSW SiG zamierza się zająć w najbliższym czasie?

SK: - Z pewnością wielu pracowników JSW SiG nurtuje kwestia 4 grudnia jako dnia wolnego. To "Barbórka", święto wszystkich górników, tymczasem załoga JSW SiG była zmuszona do brania urlopów wypoczynkowych, by móc wziąć udział w jego obchodach. Pracownicy JSW Szkolenie i Górnictwo są takimi samymi górnikami jak pozostali. Nie ma najmniejszego powodu, by klasyfikować ich jako "inny sort" i zmuszać do wybierania urlopów w dzień ich własnego święta. Wystąpiliśmy już z postulatem, by 4 grudnia był dla załogi JSW SiG dniem wolnym. Mam nadzieję, że Zarząd przychylnie potraktuje naszą propozycję. W ostatnim czasie pojawił się również niepokój związany z roszadami personalnymi na poziomie Zarządu JSW. Każda taka zmiana wywołuje niepewność również wśród pracowników JSW SiG, bo - jako spółka-córka - jesteśmy ściśle zależni od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wszystkie napięcia pomiędzy stroną społeczną a Ministerstwem Enegii na tym tle udało się jednak skutecznie zażegnać.

SG: - Ilu członków liczy NSZZ "Solidarność" JSW SiG?

SK: - Według stanu z 1 stycznia 2019 roku mieliśmy 165 zrzeszonych członków na około 1100-1200 członków załogi. Warto zaznaczyć, że liczba ta cały czas rośnie.

SG: - W jaki sposób można się zapisać do NSZZ "Solidarność" JSW SiG? Pytam, bo JSW Szkolenie i Górnictwo wykonuje prace w różnych kopalniach.

SK: - Współpracujemy z organizacjami zakładowymi NSZZ "Solidarność" z poszczególnych kopalń i ruchów należących do JSW. Koledzy-związkowcy solidarnie nas wspierają. Na tę chwilę funkcjonujemy w KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów", KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice" i KWK "Budryk". Tam można się zgłaszać do biur "Solidarności", gdzie prowadzone są zapisy. W najbliższej przyszłości chcemy rozszerzyć działalność na pozostałe zakłady górnicze JSW - KWK "Pniówek" i KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie".

SG: - Dziękuję za rozmowę.

 

rozmawiał: MJ