Artur Wojtków - nasz kandydat do Zarządu JSW

Mar 13, 2019

14 marca (czwartek) pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wybiorą swojego przedstawiciela w Zarządzie JSW X kadencji. O funkcję ubiegać się będzie dwóch kandydatów: Marek Sękowski (do 10 lutego przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" z siedzibą w kopalni "Budryk") oraz Artur Wojtków (obecny członek Zarządu z wyboru załogi, wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej). Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA zaleca głosowanie na Artura Wojtkowa. Stanowisko Związku zawarto w tekście, którego treść publikujemy.

 

* * *

 

Artur Wojtków, obecny wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, jest najlepszym - i jedynym właściwym! - kandydatem na to stanowisko również w kolejnej, X kadencji Zarządu JSW. Pełniąc tę funkcję w minionych latach - a wcześniej jako dyrektor do spraw pracy w KWK "Borynia" - dał się poznać jako człowiek reprezentujący przede wszystkim interesy pracowników i potrafiący bardzo dobrze współpracować ze związkami zawodowymi.

Artur Wojtków to człowiek "na każdy czas". W momencie kryzysu i "wahnięcia" koniunktury na rynku węglowym był jednym z twórców porozumień ratujących Spółkę przed upadłością i pozwalających zachować górnikom miejsca pracy. W okresie prosperity był inicjatorem działań pozwalających na nadpłatę zaległości wobec załogi, powrotu do korzystniejszych rozwiązań płacowych, jak również wprowadzenia znacznych podwyżek płac. We wszystkich tych sytuacjach jawił się jako człowiek potrafiący bardzo dobrze współpracować ze związkami zawodowymi, reprezentujący przede wszystkim interesy górników - nawet za cenę otwartego sprzeciwiania się polityce antypracowniczej ówczesnego Zarządu Spółki (pod wodzą prezesa Zagórowskiego).

Lista spraw istotnych dla górników, które udało się załatwić dzięki zaangażowaniu prezesa Artura Wojtkowa, jest długa. Wymieńmy więc te najważniejsze:
- pakiet gwarancji pracowniczych przy prywatyzacji Spółki,
- wypłata wielu nagród jednorazowych, w tym nagród z zysku,
- standaryzacja płac w JSW SA, w tym wyrównanie zarobków w kopalniach "Budryk" i "Knurów-Szczygłowice" do średniej obowiązującej w tak zwanych starych kopalniach Spółki,
- wdrożenie od 1 października 2015 roku jednolitego regulaminu pracy dla pracowników JSW SA, z gwarancjami zachowania pięciodniowego tygodnia pracy oraz wolnych sobót,
- podwyższenie i wyrównanie dodatku z Karty Górnika ("stażowe" do 70 procent),
- wzrost stawek osobistego zaszeregowania (w tym 10-procentowy wzrost stawek od czerwca 2018 r.),
- konsekwentne działania na rzecz wyrównania płac pracowników zatrudnionych na nowych i starych umowach.

Wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej JSW SA to najwyższe stanowisko, na obsadę którego wpływ ma załoga - czyli my wszyscy. Zadbajmy więc o to, by powierzyć te obowiązki osobie wszechstronnej, apolitycznej, świetnie przygotowanej merytorycznie, potrafiącej dobrze reprezentować górników, a przede wszystkim - cieszącej się zaufaniem ze względu na doświadczenia lat minionych. Artur Wojtków - związany z JSW od ponad 20 lat! - jest właśnie taką osobą. Nie ma, naszym zdaniem, po stronie pracodawcy fachowca lepiej przygotowanego do rozmów o nowym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników JSW SA. Reprezentowanie stanowiska całej załogi i wynegocjowanie najlepszych rozwiązań chroniących prawa ludzi pracy to wyzwanie, jakie stanie przed wiceprezesem pochodzącym z wyboru załogi. Powierzmy je więc komuś, kto już sprawdził się w boju o naszą godność i o jak najlepsze warunki pracy.

Artur Wojtków to gwarant obrony praw pracowniczych w JSW SA. Na niego oddajmy swój głos w wyborach wiceprezesa do spraw pracy i polityki społecznej, które odbędą się 14 marca 2019 r.!

 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA