JSW: Załoga wybrała Artura Wojtkowa

Mar 15, 2019

Decyzją pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wiceprezesem do spraw pracy i polityki społecznej w Zarządzie JSW X kadencji pozostanie piastujący tę funkcję od 2009 roku Artur Wojtków - poinformowała Centralna Komisja Wyborcza JSW SA, przedstawiając protokół z wyborów przeprowadzonych 14 marca.

Głosowanie odbywało się w dziewięciu punktach - kopalniach i zakładach JSW, siedzibie Zarządu Spółki i Centrum Usług Wspólnych - między godziną 5. a 22.

Wybory zostały uznane za ważne. Wzięło w nich udział 13213 osób spośród 21732 uprawionych, co oznacza, że frekwencja wyniosła 60,8 procent. Oddano 12639 głosów ważnych i 574 głosy nieważne. Popierany przez reprezentatywne organizacje związkowe Artur Wojtków otrzymał 8083 głosy (63,95 proc.), zaś wywodzący się ze Związku Zawodowego "Jedność" Marek Sękowski - 4556 głosów (36,05 proc.).

Nowy-stary wiceprezes jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ma wykształcenie prawnicze. Ponadto ukończył studia podyplomowe "Społeczny dialog pracy" oraz "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle". Z JSW związał się 24 lata temu. Od 1995 do 1999 r. był kierownikiem Działu Organizacyjno-Prawnego, a następnie, od 1999 do 2009 r., dyrektorem ds. pracy KWK "Borynia".

Możliwość wyboru swojego przedstawiciela w Zarządzie Spółki gwarantuje pracownikom ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie której powstała JSW. Zgodnie z przepisami, to załoga wybiera wiceprezesa ds. pracy i polityki społecznej - tylko ona może go również odwołać. Rada Nadzorcza JSW czy akcjonariusze nie mają wpływu na obsadę stanowiska.

Kandydatów zgłaszają organizacje pracownicze lub sami pracownicy. Osoba ubiegająca się o wybór musi posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy. Dodatkowym wymogiem jest uzyskanie poparcia ze strony określonej liczby pracowników.

Trzyletnia kadencja dotychczasowego Zarządu zakończy się najpóźniej w połowie bieżącego roku, z chwilą przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW SA. Obecne kierownictwo Spółki, oprócz Artura Wojtkowa, tworzą: prezes Daniel Ozon, wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź oraz pełniący obowiązki wiceprezesa ds. strategii i rozwoju Robert Małłek.