JSW Innowacje: Nowy poziom komunikacji

Mar 18, 2019

18 marca Internet wzbogacił się o niezwykle użyteczny portal. NowyLevel.pl - bo taką nazwę i zarazem adres nosi nowa strona - ma szansę stać się istotnym narzędziem komunikacji pomiędzy wynalazcami, innowatorami i pracownikami posiadającymi pomysły usprawniające funkcjonowanie zakładów górniczych a JSW Innowacje SA. Powstanie serwisu jest związane z realizowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA (JSW) Programem "Inteligentna kopalnia".

- Temat start-upów oraz inkubatorów biznesu i innowacji jest modny już od jakiegoś czasu, jednak do tej pory trudno było o tego typu narzędzie przeznaczone wyłącznie dla branży górniczej. Istnieje sporo podobnych przedsięwzięć na dużym poziomie ogólności, gdzie projekty innowacyjne z różnych branż rywalizują o doradztwo i dotacje. Jednak tam kryterium oceny stanowią prognozowane wyniki - opłacalność projektu, bez względu na inne czynniki, na przykład takie, jak bezpieczeństwo pracowników - zwraca uwagę pani Aneta Maciaszczyk, kierownik projektu "NowyLevel.pl". - Nasz portal będzie pierwszym tego typu miejscem w Internecie i pozwoli na szeroką skalę propagować innowacje w górnictwie oraz koksownictwie - dodaje.

Podstawową rolą strony w pierwszym okresie jej funkcjonowania ma być możliwość prostego i szybkiego zgłaszania pomysłów, których realizacja przyczyniłaby się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenia efektywności zakładów należących do spółek tworzących Grupę Kapitałową JSW.

Warto tutaj podkreślić, że maksymalnie uproszczony formularz zgłoszeniowy jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu.

- Z naszej strony dołożyliśmy starań, aby wypełnienie formularza było intuicyjne i proste. Jesteśmy oczywiście cały czas otwarci na uwagi użytkowników - zaznacza pani Aneta Maciaszczyk.

Jakie informacje są zbierane poprzez formularz? Odpowiada Wojciech Sojka, specjalista do spraw badań i rozwoju w Dziale Analiz, Raportowania i Wsparcia Projektów Górniczych JSW Innowacje SA, koordynator projektu "NowyLevel.pl".

- Jeśli chodzi o sam formularz, składa się on z sześciu prostych kroków. Pierwszy zawiera elementy formalne - wyznaczenie osoby do kontaktu, określenie formy prawnej autora inicjatywy oraz podstawowe dane zgłaszającego. Na drugi krok składają się podstawowe informacje o proponowanym projekcie - jego nazwa, szacowany budżet, aktualne źródło finansowania oraz stan zaawansowania projektu, ponieważ proponowana inicjatywa może być zgłoszona na każdym etapie realizacji. W kroku trzecim będzie należało wypełnić krótki opis projektu, określić jaki problem byłby rozwiązany poprzez jego realizację oraz zaproponować rozwiązanie i przedstawić spodziewane rezultaty. Kolejnym krokiem jest podanie słów kluczowych dla projektu, czyli tak zwanych tagów. Służą one później do sprawnego segregowania wniosków i przydzielania odpowiednim ekspertom do analizy. W kroku piątym wnioskodawca opisuje wdrożenie rezultatów projektu, identyfikuje ryzyka - może także zaproponować działanie na wypadek zaistnienia ryzyka - i proponuje potencjalnych partnerów w projekcie - firmy czy instytucje naukowe. Ostatni, szósty krok to zaznaczenie właściwych pól dotyczących własności intelektualnej oraz czystości patentowej - wylicza.

Na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza grupa ekspertów JSW Innowacje SA rozpocznie proces opracowywania ścieżki prowadzącej do komercjalizacji pomysłu - o ile zostanie on oceniony jako dobrze rokujący.

- W praktyce widzimy to tak, że JSW Innowacje SA, jako administrator portalu, będzie się kontaktował z wybranymi zgłaszającymi, aby omówić dalsze działania i warunki potencjalnej współpracy przy realizacji projektu opartego na zgłoszonym rozwiązaniu - tłumaczy Wojciech Sojka.

Po przeprowadzeniu odpowiednich testów stworzony głównie siłami Pionu Projektów Górniczych JSW Innowacje SA NowyLevel.pl został właśnie udostępniony internautom.

- Uchylamy zamknięte dotąd drzwi początkującym wynalazcom, studentom, absolwentom wyższych uczelni technicznych oraz pracownikom zakładów należących do JSW, którzy z problemami technicznymi stykają się na co dzień i niejednokrotnie są w stanie zaproponować innowacyjne rozwiązania, na które nikt inny, znający kopalnię tylko teoretycznie, nie wpadnie. NowyLevel.pl ma ułatwić wydobycie tych pomysłów na światło dzienne w sposób prosty i skuteczny - podsumowuje Mateusz Żymełka, główny specjalista w Pionie Projektów Górniczych JSW Innowacje SA.

Jeszcze w roku bieżącym portal ma się wzbogacić o dodatkowe funkcje: twórcy przewidują uruchomienie części, w której będzie można znaleźć zasób fachowej wiedzy dotyczącej innowacji w górnictwie i koksownictwie oraz części społecznościowej, która umożliwi użytkownikom wymianę doświadczeń i wiadomości, a także wspólne tworzenie innowacyjnych inicjatyw. Docelowo możliwe będzie również zakładanie profili przez użytkowników, logowanie na różnych poziomach dostępu oraz szeroka interakcja wszystkich użytkowników platformy (szczegóły nadal są dopracowywane).

 

* * *

 

O inspiracjach, które legły u podstaw portalu NowyLevel.pl, opowiada Mateusz Żymełka, główny specjalista w Pionie Projektów Górniczych JSW Innowacje SA: - Najprościej byłoby stwierdzić, że portal NowyLevel.pl jest odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość. W czasach, gdy dynamika postępu technologicznego wokół nas jest ogromna i dotyka w zasadzie wszystkich dziedzin - zarówno życia codziennego, jak i przemysłu - z naszej perspektywy konieczne jest dostosowanie się do tego tempa, a nawet "wychodzenie przed szereg" poprzez tworzenie projektów innowacyjnych wprowadzających nową jakość. Na pewnym etapie prac Pionu Projektów Górniczych dostrzegliśmy potrzebę dostarczenia narzędzia, które pozwoliłoby na zgłaszanie własnych pomysłów wpisujących się w politykę innowacyjności każdej osobie posiadającej dostęp do Internetu. Koncepcja stworzenia portalu zrodziła się z potrzeby agregacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych dla JSW Innowacje. Z sytuacjami, gdy ktoś posiada jakiś pomysł pozwalający rozwiązać dany problem, ale nie ma możliwości zgłoszenia go czynnikom decyzyjnym, spotykamy się przecież na co dzień. Te idee najczęściej pozostają tylko ideami i nie są dalej rozwijane w żaden sposób. Okazuje się, że największym problemem jest przebrnięcie właśnie przez ten pierwszy etap - przekazanie pomysłu przez pomysłodawcę osobom mogącym przyczynić się do faktycznej realizacji danej koncepcji. To tak naprawdę ogranicza tempo rozwoju przedsiębiorstwa, które mogłoby rozwijać się szybciej, gdyby godne uwagi pomysły zgłoszone przez pracowników zostały zastosowane. Portal internetowy NowyLevel.pl jest platformą mającą na celu ułatwienie "wydobycia na powierzchnię" tego, co najistotniejsze, czyli samego pomysłu. Chcemy pomóc osobom mającym konkretne pomysły oraz początkującym - i nie tylko - wynalazcom w zgłaszaniu określonych rozwiązań, które potem przyniosą korzyść całej Grupie Kapitałowej JSW. NowyLevel.pl pozwala w przystępniejszy sposób stawiać pierwsze kroki przy realizacji innowacyjnych projektów czy komercjalizacji przeprowadzonych badań. Chcemy także, aby wynikiem naszych działań była skuteczna promocja polskiej myśli technicznej na arenie międzynarodowej. Docelowo najlepiej rokujące projekty będziemy chcieli wdrażać przy współpracy z wnioskodawcami w oparciu o różne modele biznesowe.

 

* * *

 

O założeniach, jakimi kierowali się twórcy serwisu, mówi Aneta Maciaszczyk, kierownik projektu "NowyLevel.pl": - Tworząc portal NowyLevel.pl, przyjęliśmy założenie, że powinien on być maksymalnie prosty w użytkowaniu. Za pośrednictwem formularza umieszczonego w portalu, własny pomysł może zgłosić każdy - nie tylko pracownik Grupy Kapitałowej JSW, który dostrzega jakąś potrzebę wprowadzenia innowacji w swojej codziennej pracy, ale też absolwent wyższej uczelni technicznej, a nawet student posiadający konkretną wizję rozwoju danego elementu w zakładzie górniczym albo koksowni. Bardzo często zdarza się, że wartościowe badania czy publikacje pozostają tylko teorią. Nie idzie za nimi praktyczne zastosowanie proponowanych rozwiązań. Dzięki portalowi NowyLevel.pl stworzona zostanie ku temu szansa. Chcemy ułatwić efektywny transfer pomysłów z sektora nauki i z codziennego doświadczenia pracowników - do biznesu. Nie przewidujemy konieczności logowania się w celu zgłoszenia inicjatywy. Wypełnić formularz może każdy, a jeśli jego pomysł zostanie uznany za dobrze rokujący, otrzyma odpowiedź zwrotną ze strony JSW Innowacje. Administratorem portalu jest JSW Innowacje SA. Inicjatywy, które poprzez wypełnione formularze będą docierać do administratora, będą rozpatrywane przez komórki merytoryczne JSW Innowacje SA pod kątem ewentualnego wdrożenia poszczególnych pomysłów przy współpracy z pomysłodawcami. Warto zaznaczyć, że na świecie tego typu portale, czy też raczej inkubatory, już funkcjonują, tyle tylko, że na bardzo dużym poziomie ogólności - pojawiają się tam pomysły i idee z wielu branż. Projektom górniczym ciężko jest się przebić, ponadto kryterium decydującym o dalszej realizacji zgłoszonych pomysłów jest tam najczęściej rentowność, z pominięciem chociażby tak istotnego dla nas czynnika, jak sfera bezpieczeństwa pracowników. Brakowało do tej pory miejsca w Internecie, które byłoby przeznaczone wyłącznie dla górnictwa i koksownictwa. Od teraz jest ono dostępne. Interfejs portalu tworzyliśmy z zachowaniem zasad intuicyjnej obsługi. Położyliśmy duży nacisk na przejrzyste, łatwe oraz szybkie poruszanie się po stronie tak, aby jej użytkowanie było przyjemne w obsłudze.

 

* * *

 

Jak w praktyce korzystać z nowego narzędzia i czym NowyLevel.pl może stać się w przyszłości, wyjaśnia Wojciech Sojka, specjalista do spraw badań i rozwoju w Dziale Analiz, Raportowania i Wsparcia Projektów Górniczych JSW Innowacje SA, koordynator projektu "NowyLevel.pl": - Stworzenie portalu NowyLevel.pl wpisuje się w realizowany przez JSW Innowacje Program "Inteligentna kopalnia". Zakładamy, że inicjatywy, które będziemy pozyskiwać przez portal, będą dotyczyły przede wszystkim zagadnień z dziedziny górnictwa oraz koksownictwa i tego, co można w tych branżach ulepszyć, tak by funkcjonowały efektywniej i bezpieczniej. Przy ocenie zgłoszonych przez portal inicjatyw będziemy się kierować kilkoma kryteriami - stopniem innowacyjności i atrakcyjności danej inicjatywy, możliwością jego wdrożenia w ramach Grupy Kapitałowej JSW, potencjałem biznesowym, aktualnym poziomem technologicznym, charakterystyką problemu, stopniem dostosowania do potrzeb oraz możliwości, a także rzetelnością opisania ryzyk projektowych. Sam formularz zgłoszeniowy nie jest niczym skomplikowanym. Pierwszy krok polega na podaniu swoich danych, a kolejnych pięć punktów dotyczy opisu samego pomysłu. Sprawne segregowanie zgłoszonych pomysłów umożliwi system tak zwanych tagów, a więc słów kluczowych, które pozwolą na szybkie przekazywanie inicjatyw specjalistom z danych dziedzin celem ekspertyzy. Przez kilka kolejnych miesięcy będziemy go udoskonalać, tak by pod koniec lipca uzyskał pełną funkcjonalność. Podstawową sprawą jest formularz, za pomocą którego każdy użytkownik będzie mógł zgłosić swój pomysł. W dalszej kolejności chcemy dodać dwie możliwości - kontroli, na jakim etapie realizacji jest dany pomysł oraz przeglądania wcześniej zgłoszonych wniosków przez bardziej aktywnych pomysłodawców. Uruchomienie portalu NowyLevel.pl wymagało wielu ustaleń projektowych i prac informatycznych. Zrealizowaliśmy je wszystkie w ciągu siedmiu miesięcy, co wynikało z wielu zadań, jakie musieliśmy wykonać. Póki co, nie mamy żadnych opóźnień i planowo realizujemy ustalony harmonogram. Jako zespół jesteśmy przekonani, że wdrożenie pełnej funkcjonalności portalu wniesie wartość dodaną do całej Grupy Kapitałowej JSW. Myślimy też jednak o przyszłości. W drugiej fazie rozwoju portalu, którą powoli rozpoczynamy, zakładamy pozyskanie partnerów merytorycznych celem stworzenia tak zwanego portalu wiedzy - chodzi o zebranie w jednym miejscu informacji na temat innowacyjnych pomysłów, które są realizowane w górnictwie i koksownictwie. Trzecią fazę stanowić będzie stworzenie funkcjonalności umożliwiającej skupienie w jednym miejscu w Internecie społeczności górniczej zaangażowanej w procesy technologiczne - pracowników zakładów górniczych, studentów wyższych uczelni, przedstawicieli nauki czy firm okołogórniczych. Będzie to swego rodzaju górnicze medium społecznościowe. Umożliwimy użytkownikom portalu NowyLevel.pl szeroko pojętą interakcję - możliwość komunikowania się pomiędzy sobą.