"Solidarność" z JSW: Warto należeć do PPE

Kwi 12, 2019

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) pracodawca - przy aprobacie związków zawodowych - zdecydował się na utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) jako rozwiązania dla górników korzystniejszego niż promowane przez rząd Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA apeluje, by pracownicy Spółki przystępowali do PPE i podkreśla, że przynależność do PPE nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. 1 lipca 2019 roku w Programie powinno uczestniczyć 25 procent załogi. Jeśli tak się nie stanie, wszyscy zostaną przypisani do PPK.

 

* * *

 

Od 1 lipca 2019 r. w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 250 osób musi zostać wprowadzony program dodatkowego oszczędzania do emerytury. JSW zdecydowała się na utworzenie PPE, tak by pracownicy kopalń i zakładów Spółki nie musieli przystępować do niekorzystnego dla nich PPK. Na czym polega różnica pomiędzy programami? W skrócie wygląda to tak, że jeśli chodzi o PPE, całą należną składkę odprowadza pracodawca, a zgromadzone środki pracownik może wypłacić w całości już po ukończeniu 60. roku życia lub 55. roku życia - w tym drugim przypadku: pod warunkiem uzyskania uprawnień emerytalnych - natomiast PPK polega na odprowadzaniu obowiązkowej składki, która jest "ściągana" od pracownika w wysokości 2 procent zarobku, zaś ze zgromadzonych pieniędzy pracownik może skorzystać dużo później (większa część zgromadzonych środków będzie wypłacana w minimum 120 ratach, z których ostatnią otrzymalibyśmy dopiero po ukończeniu 70. roku życia). Właśnie ze względu na fakt, iż w przypadku PPE możliwy jest wcześniejszy dostęp do zgromadzonych środków, co jest kluczowe w przypadku górników - odchodzących na wcześniejszą emeryturę, w JSW wprowadzany jest PPE, a nie PPK. Równie istotny jest brak obowiązkowej składki po stronie pracownika.

Wielką zaletą Programu jest możliwość wyboru przez pracownika instrumentów finansowych o różnym stopniu ryzyka, w których będą inwestowane gromadzone środki - od funduszów obligacji skarbowych o pomijalnie małym ryzyku inwestycji począwszy, na funduszach akcyjnych kończąc (w naszym przypadku wszystkie instrumenty finansowe to fundusze polskiego PKO).

Należy podkreślić, że PPE nie ma nic wspólnego z otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). Środki, które trafią do PPE, będą mogły zostać wykorzystane tylko i wyłącznie przez nas lub przez osoby przez nas wskazane w deklaracji, a w ostateczności przez naszych spadkobierców.

Przynależność do PPE nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych dla pracownika, a składki są zwolnione z obciążeń na ubezpieczenia społeczne. Zgromadzone środki nie przepadają i - jak już wspomniano - podlegają dziedziczeniu. Programy tego typu funkcjonują bez przeszkód od 2004 r. w tysiącach polskich przedsiębiorstw, są zatem sprawdzone w praktyce.

Czas, jaki pozostał do wprowadzenia PPE, jest bardzo krótki. Do 1 lipca 2019 r. w Programie musi uczestniczyć 25 procent załogi, w przeciwnym razie automatycznie wprowadzony zostanie niekorzystny dla górników PPK. Dlatego apelujemy do pracowników o jak najszybsze wypełnienie deklaracji przystąpienia do PPE. We wszystkich kopalniach uruchomiono punkty, w których można taką deklarację złożyć osobiście. Istnieje także możliwość wypełnienia deklaracji przez Internet poprzez portal pracownika - ten sam, w którym są nasze "paski" zarobkowe. Po weryfikacji danych przez pracodawcę zostaniemy powiadomieni, kiedy możemy wypełnioną deklarację podpisać. Wszystkie niezbędne informacje uzyskamy także telefonicznie, prosząc o połączenie z obsługą Pracowniczego Programu Emerytalnego.

PPE, z punktu widzenia pracownika JSW, to same plusy (zwłaszcza wobec niekorzystnej alternatywy, jaką są PPK). Nie zwlekajmy zatem z wypisaniem deklaracji przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego dla Pracowników JSW SA.

 

ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA