KSGWK, Tauron Wydobycie: Chcą odwołania wiceprezesa

Paź 01, 2019

27 września Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" przyjęła stanowisko, w którym poparła działania Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA dotyczące odwołania w trybie pilnym wiceprezesa Tauron Wydobycie SA do spraw technicznych Tomasza Dudy. Według "Solidarności" wiceprezes nie wprowadza w życie ministerialnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w zakresie pomiarów klimatycznych na dole i choć dawno powinien wydać stosowne rozporządzenia, otwarcie deklaruje, że przepisów przestrzegać nie zamierza.

- Stanowczo protestujemy przeciwko łamaniu elementarnych zasad bezpieczeństwa pracy i dialogu społecznego, jakie powinny obowiązywać w każdym przedsiębiorstwie - napisali związkowcy. - Całkowicie niedopuszczalną jest sytuacja, w której osoba odpowiedzialna za zarządzanie spółką węglową ignoruje już obowiązujące ministerialne rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pracy w kopalniach i wprost deklaruje, że nie zamierza ich przestrzegać - wskazali.

Jak podkreśliła największa organizacja związkowa działająca w polskim górnictwie, jej szczególne oburzenie budzi brak reakcji ze strony wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo pana Adama Gawędy wobec postawy wiceprezesa Tauron Wydobycie SA. Zarzuciła również ministrowi podejmowanie prób tuszowania problemu.

Przy okazji górnicza "Solidarność" zaznaczyła, że nie akceptuje przeciągających się prac nad wydaniem rozporządzenia dotyczącego sposobu pomiaru warunków klimatycznych na dole.

- Zwracamy uwagę, że opóźnianie wprowadzenia w życie tego rozporządzenia prowadzi do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników dołowych - czytamy w treści stanowiska.

KSGWK domaga się jak najszybszego rozwiązania wymienionych spraw. Zagroziła, że w przeciwnym wypadku podejmie wszelkie działania dopuszczone prawem "z akcją protestacyjną włącznie".

Treść stanowiska przesłano na ręce premiera Mateusza Morawieckiego i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, do wiadomości prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność", załogi spółki Tauron Wydobycie oraz mediów.

O pozbawienie funkcji wiceprezesa Tomasza Dudy w związku z łamaniem zasad dialogu społecznego ZOK NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA zwróciła się do Zarządu Spółki już 17 września. Tamto pismo trafiło między innymi do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Adama Gawędy. Jak dotąd, strona społeczna nie doczekała się żadnej odpowiedzi.

Przeniesienie problemu na poziom struktur związkowych obejmujących całą branżę jest konsekwencją ignorowania sprawy przez najważniejsze osoby odpowiedzialne za firmę oraz cały sektor.