KSGWK do prezesa PiS: Plan pomocy albo likwidacja branży

Kwi 09, 2020

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wezwała prezesa Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosława Kaczyńskiego do przedstawienia jasnej deklaracji, czy rząd zamierza wesprzeć sektor paliwowo-energetyczny w obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Górnicza "Solidarność" domaga się zwiększenia mocy produkcyjnych elektrowni węglowych, dzięki czemu węgiel z polskich kopalń byłby nadal odbierany, a także zawieszenia lub wypowiedzenia Pakietu Klimatycznego Unii Europejskiej.

Pismo skierowane przez Sekcję bezpośrednio na ręce szefa ugrupowania rządzącego rozpoczyna się od stwierdzenia, że kryzys gospodarczy, będący konsekwencją pandemii wirusa SARS-CoV-2, w coraz większym stopniu dotyka sektor paliwowo-energetyczny, tymczasem zaproponowane przez Rząd RP szczególne instrumenty wsparcia stanowią pomoc głównie dla małych i średnich firm.

- Polskie spółki węglowe i energetyczne zostały pozostawione same sobie - zwraca uwagę największa organizacja związkowa funkcjonująca w górnictwie. - Jeśli ten stan rzeczy się utrzyma, przedsiębiorstwa górnicze, od których spółki energetyczne przestaną odbierać zakontraktowany węgiel, utracą możliwość składowania surowca ze względu na przepełnione przykopalniane zwałowiska, co wiązać się będzie z koniecznością wstrzymania wydobycia, a następnie ogłoszenia upadłości - ostrzega.

Według KSGWK rozwiązaniem pozwalającym złagodzić skutki kryzysu mogłoby być zwiększenie mocy produkcyjnych polskich elektrowni węglowych do maksymalnego poziomu.

- Dzięki temu węgiel z polskich kopalń będzie na bieżąco odbierany - przekonuje górnicza "Solidarność". - Od końca 2018 roku spółki energetyczne importowały energię i zwiększały wolumen importu rosyjskiego węgla, na co, niestety, było przyzwolenie ze strony Rządu RP. Taka polityka gwarantowała utrzymanie miejsc pracy w krajach, z których energia i węgiel były importowane, doprowadzając zarazem polskie spółki węglowe na skraj upadłości - dodaje.

Innym punktem programu pomocowego państwa dla górnictwa powinno być zawieszenie na dłuższy czas lub całkowite wypowiedzenie zobowiązań podjętych w związku z "polityką klimatyczną" Unii Europejskiej.

- Obecna sytuacja jest wyjątkowa. Uważamy, że w takim momencie polską racją stanu jest obrona polskiej gospodarki, której istotną gałęzią jest branża górnicza - piszą związkowcy. - Na naszych oczach waży się los setek tysięcy miejsc pracy. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że jeśli spółki węglowe nie przetrwają obecnego kryzysu, upadną również firmy kooperujące z branżą górniczą, wskutek czego znaczące obszary Górnego Śląska na długie lata pogrążą się w zapaści ekonomicznej i społecznej. Zapewniamy, że jako strona społeczna uczynimy wszystko, by nie dopuścić do sytuacji, w której za błędne decyzje zarządów spółek energetycznych i węglowych oraz zaniechania ze strony Rządu RP koszty będą ponosić pracownicy, jak to już miało miejsce w roku 2016 - podkreślają.

Dokument kończą dwa apele: o podjęcie natychmiastowych działań ratunkowych, które pozwolą przetrwać polskiemu sektorowi paliwowo-energetycznemu oraz o to, "by nie tworzyć z tej trudnej sytuacji wygodnego parawanu, za którym nastąpi cicha likwidacja większości śląskich kopalń".

Pełną treść pisma publikujemy w postaci pliku PDF (kliknij tutaj).