Górnicza "Solidarność" z potrzebującymi

Kwi 25, 2020

Komisje zakładowe skupione w Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" wspierają służbę zdrowia, samorząd lokalny oraz instytucje najbardziej narażone na styczność z wirusem SARS-CoV-2.

Wzrost zachorowań pociągnął za sobą wyższe wydatki zwłaszcza na sprzęt ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki czy gogle.

 

Specjalistyczna zmywarka dla szpitala w Jaworznie

Wsparcie ze strony NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" w Jaworznie objęło przede wszystkim najbardziej potrzebne rzeczy, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego, choć nie tylko.

Po konsultacji z władzami jaworznickiego szpitala zdecydowano o zakupie specjalistycznej zmywarki dla tej placówki. Koszt urządzenia to ponad 4 tysiące złotych.

Do akcji włączyły się komisje zakładowe NSZZ "Solidarność" funkcjonujące w innych zakładach pracy. Związkowcy ze spółki Tauron Wytwarzanie, jaworznickich wodociągów i straży pożarnej przekazali 3 tys. zł na zakup masek zabezpieczających drogi oddechowe przed infekcjami dla pracowników pogotowia ratunkowego.

Organizacje związkowe zrzeszone w Terenowej Sekcji Problemowej (TSP) NSZZ "Solidarność" Miasta Jaworzno ufundowały maseczki ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony, które otrzymał jaworznicki szpitalny oddział ratunkowy.

- "Solidarność" w dalszym ciągu będzie przyglądać się potrzebom służby zdrowia i wspierać ją w miarę możliwości - podkreśla szef zakładowej "Solidarności" w ZG "Sobieski" i przewodniczący TSP NSZZ "Solidarność" Miasta Jaworzno Waldemar Sopata. - Żyjemy w tym mieście i na ile możemy pomóc, to tę pomoc niesiemy - dodaje.

 

Prawdziwa "Przyjaźń"

Odpowiadając na marcowy apel przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominika Kolorza, który wezwał wszystkie struktury Związku do wspierania pracowników ochrony zdrowia, seniorów i osób odbywających kwarantannę, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Koksowni "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej przekazała po 5 tysięcy złotych samorządom Dąbrowy Górniczej i Olkusza.

Na ręce starosty olkuskiego Bogumiła Sobczyka trafiły środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, fartuchy oraz okulary ochronne) z przeznaczeniem dla mieszkańców powiatu.

 

Na "Solidarność" można liczyć!

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - to powiedzenie w dobie pandemii nabrało szczególnego znaczenia. Członkowie "Solidarności" z KWK "Knurów-Szczygłowice" udowodnili, że można na nich polegać.

Kierownictwo NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" wraz ze Stowarzyszeniem "Wspieramy" przekazało środki dezynfekujące oraz maseczki dla stacji pogotowia ratunkowego w Knurowie, miejscowego szpitala oraz osiedlowych ośrodków zdrowia. Trzysta maseczek otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Knurowa, Szczygłowic i Gierałtowic. W połowie miesiąca knurowska "Solidarność" podarowała kolejnych 300 maseczek - tym razem personelowi i podopiecznym Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej. W ciągu kilku tygodni z rąk NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" lokalne instytucje otrzymały kilka tysięcy maseczek.

Do akcji włączyli się także członkowie Związku z ruchu "Szczygłowice": w drugiej połowie kwietnia wsparli szczygłowicki Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Nadzieja", do którego przekazali około 200 masek wielorazowego użytku.