"Maryjo, błogosław nam". Górnicy na Jasnej Górze

Lis 26, 2020

Mając na uwadze pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" zdecydował o symbolicznym charakterze XXX Pielgrzymki Górników na Jasną Górę. Przejmującą ciszę, jaka panowała w niemal pustej Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, z pewnością zapamiętają obecni na miejscu członkowie skromnej delegacji środowiska górniczego, a także pielgrzymi wirtualni, którzy śledzili nabożeństwo za pośrednictwem Internetu.

O tym, że przebieg zaplanowanej na 22 listopada pielgrzymki będzie inny niż dotychczas, było wiadomo wcześniej. 18 listopada komunikat w tej sprawie wydał organizator.

- Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi liczby wiernych w obiektach sakralnych, w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (Cudownego Obrazu) może przebywać maksymalnie 27 osób. Otrzymaliśmy zgodę na wprowadzenie dwóch pocztów sztandarowych oraz 15 pielgrzymów, wśród których znajdzie się 9 przedstawicieli NSZZ "Solidarność", 5 przedstawicieli pracodawców branży górniczej oraz pełnomocnik rządu do spraw energetyki i górnictwa - poinformował szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik. - Przepraszamy wszystkich górników, którzy - jak co roku - zamierzali wziąć udział w tym ważnym i mającym już 30-letnią tradycję wydarzeniu. Mamy również nadzieję, że XXXI Pielgrzymka Górników na Jasną Górę będzie mogła się odbyć w formule znanej z lat ubiegłych, bez jakichkolwiek ograniczeń - dodał.

Niewielką grupę osób, reprezentującą górniczy stan podczas XXX Pielgrzymki Górników na Jasną Górę, tworzyli związkowcy i pracodawcy - między innymi: wywodzący się z ZG "Sobieski" pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Bogdan Biś, przewodniczący KSGiE Jarosław Grzesik (KWK "Bobrek-Piekary"), lider górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast"), prezes Polskiej Grupy Górniczej SA Tomasz Rogala, prezes spółki Węglokoks Kraj Grzegorz Wacławek oraz wiceprezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA Radosław Wojtas. Był również przedstawiciel rządu, pełnomocnik do spraw ds. transformacji energetycznej i górnictwa Artur Soboń.

Oprawę muzyczną zapewniła Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom" pod dyrekcją Dariusza Kasperka.

- Modlimy się o zdrowie dla naszych rodzin, o szczęśliwą pracę dla wszystkich pracowników branży górniczej, o to, by każdy dzień kończył się szczęśliwym powrotem do domu. I - jak zwykle - modlimy się o przyszłość naszej branży, o to, żeby jeszcze długo pracownicy zatrudnieni w naszej branży mieli miejsca pracy i mieli możliwość wyżywienia swoich rodzin - mówił Jarosław Grzesik w wypowiedzi dla Radia Jasna Góra.

Mszy świętej koncelebrowanej, stanowiącej jeden z dwóch punktów tegorocznej pielgrzymki, przewodniczył ojciec Jan Zinówko OSPPE, jasnogórski kapelan górników, który przed wstąpieniem do zakonu paulinów sam był pracownikiem kopalni.

Część wygłoszonej homilii poświęcił postaci świętej Barbary - jej roli w górniczej tradycji na co dzień i od święta.

- Górnicy wierzą, że oddanie się w opiekę świętej Barbarze oddala śmierć i wzmaga ich bezpieczeństwo. Pięknym wyrazem tego jest chwila refleksji czy choćby nawet spojrzenia, a może modlitwa przed wizerunkiem świętej Barbary w cechowniach kopalnianych przed zjazdem na dół. Utrwaliło się to w powiedzeniu: "Barbara święta o górnikach pamięta". Od kilku stuleci święto Barbórki dla górniczego Śląska - i nie tylko Śląska (...) - jest ważną uroczystością religijną, a później rozrywkową. Jakże barwnie i pięknie w Dzień Świętej Barbary przechodzą orkiestry górnicze, grają i prowadzą do kościoła wiernych, zwłaszcza górników. Białe, czerwone, czarne pióropusze - rzadziej zielone - ubarwiają to święto. Piękna tradycja, piękne zwyczaje - zauważył duchowny.

Nawiązał też do szczególnej intencji nabożeństwa, jaką było dziękczynienie w 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

- Jesteśmy u Ciebie, Maryjo. Prosimy Cię, błogosław nam, chroń nas. Ta wspaniała idea - "Solidarność" - powstała pod Twoim znakiem, pod Twoim wizerunkiem. Solidarność to wspólna praca, to wzajemna pomoc, tak bardzo przejawiająca się w zawodzie górnika. Czyli to, co mówi Chrystus (...), Pan i Król Wszechświata: "Co uczyniliście jednemu z tych braci moich, to tak, jak byście mnie uczynili" - wskazał.

Nabożeństwo zakończyło odśpiewanie uroczystego "Te Deum".

Drugim - i ostatnim - punktem pielgrzymki było odczytanie aktu zawierzenia Matce Boskiej polskich górników przez przewodniczącego Jarosława Grzesika.

- Stajemy dzisiaj po raz trzydziesty przed Tobą w imieniu wszystkich polskich górników. (...) Przynosimy tutaj cały trud naszej pracy, codzienne radości, troski i kłopoty wierząc, że Ty - Matko i Królowo - znając nas wszystkich, przygarniesz nas do swojego serca i z Twoją pomocą chcemy dojść do Chrystusa Miłosiernego. Postanawiamy sobie mocno i przyrzekamy trwać przy wierze, którą nasi ojcowie przekazali nam 1054 lata temu, a codzienność naszą budować w oparciu o tę wiarę oraz nasze obowiązki realizować na fundamencie miłości i sprawiedliwości społecznej. (...) Mario Jasnogórska, bądź z nami w każdy czas! - usłyszeli zebrani w Kaplicy Cudownego Obrazu.

 

(fot. JasnaGoraNews, Twitter)