Duda: Czeka nas ostry konflikt społeczny

Kwi 26, 2021

Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda skierował do premiera Mateusza Morawieckiego list poświęcony sytuacji w Grupie Tauron. - We wszystkich Spółkach Grupy TAURON (...) prowadzone są spory zbiorowe, których celem jest zachowanie bezpieczeństwa miejsc pracy i płacy. Spory te weszły już w fazę mediacji, ale postawa poszczególnych zarządów Grupy oraz urzędników Ministerstwa Aktywów Państwowych dają pewność, że w Grupie tej czeka nas ostry konflikt społeczny i protesty, jakich w Polsce nie widziano od wielu lat - podkreślił i zaapelował o pilne spotkanie, które pozwoliłoby uporządkować sytuację.

Według Piotra Dudy istniejące napięcia są efektem zaproponowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działań polegających na wydzieleniu wszystkich "aktywów węglowych" z koncernów energetycznych przy braku jakiegokolwiek dialogu społecznego.

- Stronie Społecznej nie przedstawiono podstawowych informacji, m.in. jak w praktyce ma wyglądać transformacja polskiej energetyki, a także jak mają być chronione miejsca pracy. W zamian, w przestrzeni publicznej mnożą się kolejne niejasne koncepcje, co sprawia, że reprezentowani przez nas pracownicy są niepewni swojej przyszłości - zwrócił uwagę lider krajowych struktur Związku.

Dalej przypomniał, że pracownicy i członkowie NSZZ "Solidarność" nie negują potrzeby transformacji energetycznej, ale domagają się tego, co premier wielokrotnie deklarował - działań ewolucyjnych wypracowanych w drodze dialogu i w konsensusie. Chodzi przy tym nie tylko o interes załóg spółek górniczych czy energetycznych, ale również o przyszłość całej polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Przestrzegł rządzących przed decyzjami mogącymi skutkować drastycznymi wzrostami cen energii i wybuchem powszechnego sprzeciwu społecznego wobec podwyżek.

- W imieniu NSZZ "Solidarność": Grupy TAURON, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Zarządów Regionów, na terenie których znajdują się spółki Grupy, wnioskuję do Pana Premiera o pilne spotkanie z ich przedstawicielami, w celu omówienia i uporządkowania sytuacji w tej Grupie - napisał przewodniczący KK. - Ostrzegam Panie Premierze. Próba narzucenia nieakceptowanych społecznie rozwiązań w obszarze transformacji sektora energetycznego spowoduje, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" podejmie zdecydowane działania. Jeśli będzie to konieczne, również przez cały Związek. Proszę pamiętać, że nie dotyczy to tylko Grupy TAURON, ale całej branży energetycznej, a w konsekwencji całej gospodarki i budżetów domowych wszystkich obywateli - dodał w konkluzji listu.