Tegoroczna pielgrzymka w tradycyjnej formie

Paź 12, 2021

Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie gwałtownemu załamaniu, a wprowadzone przez rząd obostrzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie, 21 listopada górnicy ponownie przybędą na Jasną Górę, by wspólnie dziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za opiekę i prosić o dalsze łaski. W roku 2020 branżowa pielgrzymka do Częstochowy miała ograniczony wymiar ze względu na szczyt drugiej fali pandemii chińskiego koronawirusa.

- Mamy (...) nadzieję, że XXXI Pielgrzymka Górników na Jasną Górę będzie mogła się odbyć w formule znanej z lat ubiegłych - pisał przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik tuż przed ubiegłoroczną Barbórką.

Wiele wskazuje na to, iż tak się stanie. Przekazany przez KSGiE program tegorocznej pielgrzymki zakłada jej tradycyjny przebieg.

Przed godziną 10. pątnicy zbiorą się w częstochowskim kościele pw. św. Barbary. Tam zostaną przywitani przez proboszcza parafii ojca Ryszarda Bortkiewicza. Następnie - wraz z pocztami sztandarowymi - utworzą pochód, który przejdzie ku Jasnej Górze.

O godz. 11. rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. Wcześniej obecne delegacje złożą kwiaty przy pomniku błogosławionego ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Punktem kulminacyjnym tej wyjątkowej niedzieli będzie zaplanowana na godz. 12.30 msza święta koncelebrowana w Kaplicy Cudownego Obrazu. Odprawią ją ksiądz biskup Paweł Stobrawa, kapelan KSGiE NSZZ "Solidarność" ks. prałat Bernard Czernecki, ks. Grzegorz Dymek, ks. Dariusz Pietraś, ks. Grzegorz Stolczyk, o. Jan Zinówko i ks. prałat Jan Żak.

Całość zakończy ceremonia zawierzenia górników i górniczych rodzin Jasnogórskiej Pani.

Pełny program XXXI Pielgrzymki Górników na Jasną Górę publikujemy poniżej.

 

* * *

 

PROGRAM XXXI PIELGRZYMKI GÓRNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

- godz. 9.30-10.00: zbiórka uczestników pielgrzymki oraz pocztów sztandarowych przy kościele pw. św. Barbary obok Jasnej Góry
- godz. 10.00-10.15: powitanie pielgrzymów przez proboszcza parafii pw. św. Barbary o. Ryszarda Bortkiewicza
- godz. 10.15-10.40: przemarsz uczestników pielgrzymki wraz z pocztami sztandarowymi z kościoła pw. św. Barbary na Jasną Górę
- godz. 10.40-11.00: złożenie kwiatów przez pielgrzymów przy pomniku Prymasa Tysiąclecia
- godz. 11.00-12.00: nabożeństwo Drogi Krzyżowej
- godz. 12.30-14.00: msza święta koncelebrowana w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (Cudownego Obrazu) pod przewodnictwem biskupa pomocniczego opolskiego ks. Pawła Stobrawy, z udziałem kapelana KSGiE ks. prałata Bernarda Czerneckiego, ks. Grzegorza Dymka, ks. Dariusza Pietrasia, ks. Grzegorza Stolczyka, o. Jana Zinówko i ks. prałata Jana Żaka
- godz. 14.10-14.30: zawierzenie Braci Górniczej i górniczych rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu

Oprawę muzyczną pielgrzymki zapewni Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom" imienia Józefa Słodczyka pod dyrekcją Dariusza Kasperka.