Solidarni z załogą PGG. Płyną słowa wsparcia dla górników

Sty 11, 2022

Akcję protestacyjną pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) popierają kolejne struktury związkowe. Do siedziby Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA napływają stanowiska z całego kraju. Padają deklaracje gotowości do czynnego wsparcia działań na rzecz realizacji postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego w Spółce.

Prezydium Zarządu Regionu (ZR) Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" kilka dni temu "zdecydowanie" poparło protestujących pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA.

- Sytuacja gdy górnicy od kilku miesięcy pracują w nadgodzinach i w weekendy, a nie otrzymują za to należnego wynagrodzenia jest nie tylko niezgodna z wszelkimi prawnymi umowami, przepisami i regulacjami, ale także upoważnia do podejmowania adekwatnych form protestu. Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko Włocławskiego zgłasza gotowość wsparcia czynnego protestu śląskich związkowców, jednocześnie apelując do Zarządu Polskiej Grupy Górniczej o jak najszybszą realizację i zaspokojenie słusznych żądań pracowników PGG - czytamy w stanowisku podpisanym przez przewodniczącego ZR Tomasza Jeziorka.

Z załogą PGG solidaryzują się koledzy reprezentujący pracowników innych spółek węglowych.

- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w TAURON Wydobycie S.A. w pełni popiera postulaty Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG) która uruchomiła procedurę sporu zbiorowego, oraz deklaruje wsparcie w podejmowanych działaniach - brzmi treść dokumentu sygnowanego przez kierownictwo ZOK NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA: Waldemara Sopatę (ZG "Sobieski"), Stanisława Kłysza (ZG "Brzeszcze") i Stanisława Kurnika (ZG "Janina").

Słowa wsparcia przekazała również ZOK NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW).

- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW S.A. w pełni popiera postulaty Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w PGG S.A. zgłoszone w ramach sporu zbiorowego dotyczące rekompensaty za pracę w dni ustawowo wolne od pracy oraz wzrostu średniego wynagrodzenia w 2021roku do poziomu 8 200 brutto - napisali związkowcy z Jastrzębia-Zdroju. - W dni wolne, górnicy PGG S.A. wydobywają węgiel z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyki i ciepłownictwa i w związku z tym oczekują za to uczciwej zapłaty. Poziom inflacji w 2021 roku spowodował słuszne zadanie wzrostu wynagrodzenia, które i tak jest najniższe wśród polskich spółek górniczych. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów życia codziennego, ten punkt sporu jest jak najbardziej uzasadniony. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW S.A. (...) jest gotowa do podjęcia czynnych działań wspierających protest pracowników Polskie Grupy Górniczej S.A. - zaznaczyli.