Hutek: Ostatni dzwonek

Kwi 27, 2022

- Napaść Rosji na Ukrainę i gwałtowny wzrost cen nośników energii stanowią "ostatni dzwonek", aby podjąć odważne decyzje odnośnie przyszłości polskiego węgla. Skoro da się zainwestować 60 miliardów złotych w pierwszy etap budowy farm wiatrowych, to można też przeznaczyć 6-7 mld zł na budowę instalacji umożliwiających czyste spalanie węgla - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Nieśmiało przypomnę o jednym z punktów umowy społecznej, gdzie realizację tego typu projektów wprost zapisano - dodaje. Zachęcamy do lektury felietonu.

 

* * *

 

Polski rząd obłożył embargiem rosyjski węgiel. Decyzję tę należy ocenić pozytywnie. Wciąż jednak nie wiemy, jak rząd zamierza wypełnić powstałą lukę na rynku. Nadal słyszymy swoisty "trójgłos". Wicepremier Jacek Sasin chce, by funkcjonowanie polskich kopalń zostało wydłużone i by nadające się do rewitalizacji bloki energetyczne o mocy 200 MW zasilane węglem zostały zrewitalizowane. Zupełnie co innego mówi minister klimatu pani Anna Moskwa, która forsuje szybkie wprowadzanie odnawialnych źródeł energii. Premier Mateusz Morawiecki, poseł ze Śląska, obstaje przy swoim pomyśle importowania węgla. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby szef rządu traktował import jako rozwiązanie przejściowe - do momentu, w którym polskie kopalnie uzyskają zdolności produkcyjne umożliwiające wypełnienie "luki węglowej" po węglu rosyjskim własnym wydobyciem. Tak jednak nie jest. Nie tylko nie ma mowy o żadnych inwestycjach, ale nawet o odbudowie potencjału wydobywczego z lat 2019-2020, kiedy Polska Grupa Górnicza wydobywała prawie 30 milionów ton węgla rocznie, a Tauron Wydobycie - ponad 6 mln t.

Dyskusyjne jest też, moim zdaniem, traktowanie węgla jako "paliwa przejściowego". Napaść Rosji na Ukrainę i gwałtowny wzrost cen nośników energii stanowią "ostatni dzwonek", aby podjąć odważne decyzje odnośnie przyszłości polskiego węgla. Skoro da się zainwestować 60 miliardów złotych w pierwszy etap budowy farm wiatrowych, to można też przeznaczyć 6-7 mld zł na budowę instalacji umożliwiających czyste spalanie węgla. Nieśmiało przypomnę o jednym z punktów umowy społecznej, gdzie realizację tego typu projektów wprost zapisano. Przy okazji warto zapytać: co się dzieje z procesem notyfikacyjnym umowy społecznej w Komisji Europejskiej? Cisza wokół tak istotnej sprawy zaczyna być niepokojąca. Najwyższy czas, żeby ktoś z rządu się do niej odniósł i przedstawił związkom zawodowym bieżącą informację.

Na koniec krótko o tym, co w ostatnich dniach wstrząsnęło całą Polską. W KWK "Pniówek" i KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" zginęli nasi koledzy - górnicy i idący im na pomoc ratownicy. Wszyscy odeszli na "wieczną szychtę". Szkoda, że wokół obydwu tragedii zaczyna narastać niezdrowa atmosfera i że niektórzy nie chcą czekać na stosowne orzeczenia organów nadzoru górniczego oraz prokuratury, wolą natomiast wskazywać winnych "na własną rękę". Nie będę rozwijał tematu, bo to nie ten czas.

W imieniu swoim i całej górniczej "Solidarności" składam kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia wszystkim rodzinom i najbliższym poległych w "Pniówku" i "Zofiówce".

 

Bogusław Hutek