JSW: Są zyski, będzie premia dla załogi

Lip 05, 2022

Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych funkcjonujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) i Zarząd Spółki doprowadziły do podpisania porozumienia, zgodnie z którym 22 lipca załoga JSW otrzyma premię jednorazową: pracownicy zatrudnieni pod ziemią - 19 tysięcy złotych brutto, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla - 16 tys. zł brutto, pozostali pracownicy - 13 tys. zł brutto.

- Nagroda jednorazowa wypłacona zostanie (...) wszystkim pracownikom JSW będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30 czerwca 2022 r. i spełniającym warunki jej przyznania. Koszt wypłaty nagrody jednorazowej, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy kwoty 480,0 mln zł i obciąży wyniki Spółki za III kwartał 2022 roku - poinformowała JSW w opublikowanym raporcie bieżącym.

Wypłata "jednorazówki" jest konsekwencją jednego z zapisów porozumienia zawartego 28 stycznia 2022 r. Reprezentatywne organizacje związkowe JSW - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA, Związek Zawodowy "Kadra" Pracowników JSW SA i Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA - uzgodniły wówczas z pracodawcą zasady polityki płacowej w roku 2022. Zaznaczono, że po ocenie sytuacji finansowej Spółki w pierwszym półroczu strony zdecydują, czy nagroda dla wszystkich pracowników JSW zostanie wypłacona.

- O tym, że pracownicy otrzymają premię, do pewnego stopnia przesądziło porozumienie styczniowe. Reprezentatywnym organizacjom związkowym JSW SA udało się w nim zawrzeć zapis o ewentualnej wypłacie "jednorazówki" dla załogi, jeśli wyniki firmy będą dobre. Teraz przyszedł czas na realizację przytoczonego zapisu - skomentował przewodniczący ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomir Kozłowski. - Przypominam, że zysk JSW za sam pierwszy kwartał bieżącego roku wyniósł 1,85 miliarda zł netto i był o 82 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale. Poza tym mamy do czynienia z wysoką inflacją, która znacząco przekroczyła poziom podwyżek wynegocjowanych na początku roku. Realizując treść porozumienia styczniowego, usiedliśmy do stołu rozmów z przedstawicielami Zarządu i po bardzo rzeczowych negocjacjach ustaliliśmy wysokość kwot oraz szczegółowy podział premii pomiędzy poszczególne grupy pracownicze - podsumował związkowiec.