Umowa społeczna nie jest realizowana. List do premiera

Lip 13, 2022

Sygnatariusze podpisanej 28 maja 2021 roku umowy społecznej otwarcie krytykują rząd za to, że nie realizuje uzgodnionych w niej zapisów. - Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla polskiego sektora wydobywczego, energetycznego oraz przyszłości Śląska i poziomu życia jego mieszkańców. Podpisując Umowę, byliśmy przekonani, że strona rządowa podziela to przekonanie i dostrzega skalę wyzwań stojących przed naszą branżą i naszym regionem. Z tym większym oburzeniem stwierdzamy, że choć od podpisania Umowy minął już ponad rok, nie jest ona realizowana praktycznie w żadnym aspekcie - napisali przedstawiciele związków zawodowych, zwracając się bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego.

Umowa społeczna reguluje zasady transformacji polskiego górnictwa węgla energetycznego do roku 2049. Określa także ramy funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla województwa śląskiego. Aby mogła wejść w życie, niezbędna jest jej notyfikacja w Komisji Europejskiej. Niestety, wciąż nie wiadomo, kiedy miałoby to nastąpić.

- Proces notyfikacji umowy społecznej od miesięcy tkwi w martwym punkcie i nie dostrzegamy żadnych przejawów aktywności strony rządowej zmierzających do zmiany tej sytuacji - wskazali związkowcy w cytowanym liście.

A to tylko początek listy zarzutów wobec gabinetu Mateusza Morawieckiego.

- Nie podjęto (...) działań na rzecz realizacji zapisanych w Umowie inwestycji w nowoczesne technologie węglowe, których rozwój zapewniłby naszemu krajowi dostęp do taniej, czystej i stabilnej energii. Bezczynność rządu w tym zakresie jest szczególnie bulwersująca w kontekście kryzysu surowcowego oraz drastycznego wzrostu cen energii, z jakim mamy obecnie do czynienia. Nie są również prowadzone żadne działania dotyczące wsparcia gospodarczej transformacji województwa śląskiego. Projekt Funduszu Transformacji Śląska, który zgodnie z zapisami umowy społecznej, przygotowaliśmy już w czerwcu 2021 roku, nie jest procedowany - podkreślili sygnatariusze umowy.

Następnie zażądali "natychmiastowego spotkania ze stroną rządową".

- Oczekujemy przedstawienia wyczerpujących informacji dotyczących sposobu realizacji umowy społecznej oraz dalszego funkcjonowania sektora wydobywczego i energetycznego w kontekście trwającego kryzysu surowcowego oraz zagrożeń wynikających z wojny na Ukrainie. Z uwagi na radykalną zmianę uwarunkowań wewnętrznych oraz międzynarodowych za konieczne uważamy dostosowanie wielu elementów umowy do nowych realiów. Szczególnie w kwestii zwiększenia wydobycia węgla oraz wydłużenia funkcjonowania kopalń. Bez szybkich decyzji w tym zakresie Polskę czeka wyłącznie pogłębienie kryzysu energetycznego, co będzie miało fatalne skutki zarówno dla gospodarki naszego kraju, jak i dla obywateli - ocenili przedstawiciele organizacji związkowych.

Nawiązali też do napiętej sytuacji w branży pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- W 2015 roku ówczesna premier Ewa Kopacz podpisała z górniczymi związkami zawodowymi porozumienie dotyczące restrukturyzacji sektora wydobywczego. To porozumienie, podobnie jak dzisiaj Umowa społeczna, nie było realizowane przez stronę rządową. Pragniemy przypomnieć i przestrzec. Wtedy, w 2015 roku konsekwencją bezczynności rządu było gigantyczne niezadowolenie społeczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, które stało się jednym z elementów przesądzających o porażce Platformy Obywatelskiej w późniejszych wyborach parlamentarnych. Jesteśmy przekonani, że dalsza bezczynność rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwestii Umowy społecznej przyniesie podobne skutki dla tej formacji politycznej w przyszłorocznych wyborach - stwierdzili.

Pod listem podpisało się sześciu liderów związkowych: Dominik Kolorz (Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ "Solidarność"), Dariusz Potyrała (Związek Zawodowy Górników w Polsce), Dariusz Trzcionka (Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"), Bogusław Hutek (Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność"), Jerzy Demski (Związek Zawodowy Pracowników Dołowych) i Rafał Jedwabny (Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80").