Z korzyścią dla pracowników. W "Bogdance" się dogadali

Lut 06, 2023

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA zawarły porozumienie z Zarządem Spółki w sprawie podwyżek płac dla załogi. Uzgodniono, że jeśli kopalnia wydobędzie zakładane na ten rok 8,5 miliona ton węgla handlowego, maksymalne przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 11821 złotych brutto, co oznacza wzrost o 15,4 procent wobec ubiegłorocznego średniego wynagrodzenia (liczonego bez nagród motywacyjnych i świadczeń o charakterze socjalnym).

W zakończonych negocjacjach stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego "Kadra" i Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka".

Zgodnie z opublikowanym przez nich komunikatem, poziom maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników LW "Bogdanka" ma być osiągnięty poprzez "wzrost podstawy do budowy tabel stawek płac zasadniczych oraz utrzymanie poziomu miesięcznej premii regulaminowej na tych samych zasadach co w I półroczu 2022 roku".

Poruszono również kwestię bezpłatnych talonów i bonów na posiłki.

Pracownicy, którzy nie otrzymują talonów uprawniających do nabycia posiłków regeneracyjnych albo produktów umożliwiających przygotowanie posiłków regeneracyjnych, uzyskali prawo do bonu na posiłki pracownicze. Wartość bezpłatnych talonów ("flapsów") wyniesie 36 zł netto za dniówkę roboczą, a bonów - 29 zł brutto za dniówkę roboczą. Szczegółowe zasady ich przyznawania zostaną uregulowane zapisami protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy.

W pierwszym kwartale 2023 r. talony i bony, których wartość zostanie przelana na karty przedpłacone z wyrównaniem wartości od 1 stycznia, będzie można zrealizować nie tylko w placówkach PHU "Górnik", ale także w innych punktach handlowych (co najmniej 25 sklepów jednej z popularnych sieci).

Strony porozumienia zastrzegły sobie prawo przystąpienia do renegocjacji jego treści w przypadku "istotnej zmiany sytuacji ekonomicznej pracodawcy".

- Na tę chwilę jest to porozumienie dość dobre, bo zakłada, że osiągnięcie maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników nastąpi przy wydobyciu rocznym na poziomie 8,5 mln t, a więc o milion ton niższym od wydobycia z lat ubiegłych - komentuje przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA Antoni Pasieczny. - Po pierwszym półroczu i tak spotkamy się ponownie, by ocenić, w jakim miejscu jesteśmy i jak przebiega realizacja wynegocjowanych zapisów. Wiadomo, że każdy związkowiec chce wywalczyć możliwie dużo, jednak myślę, że to, co udało się uzgodnić, jest korzystne dla pracowników, a to rzecz najważniejsza - podsumowuje.