Trzy "jednorazówki" dla pracowników PGG

Mar 02, 2023

Przedstawiciele jedenastu organizacji związkowych i Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) podpisali porozumienie, zgodnie z którym załoga PGG otrzyma trzy premie jednorazowe. Pieniądze trafią na górnicze konta 10 marca, 10 maja i 10 lipca br. Ponadto uzgodniono, że wartość "jednorazówek" stanie się częścią podstawy służącej do wyliczania wysokości nagrody barbórkowej oraz dodatkowej nagrody rocznej ("czternastki").

Premie przysługujące osobom zatrudnionym według stanu z 28 lutego, 28 kwietnia i 30 czerwca wyniosą:
- 2670 złotych brutto - dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
- 2170 zł brutto - dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym oraz Zakładzie "Elektrociepłownie" z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, pracowników wykonujących prace remontowo-konserwacyjne na terenie lub na rzecz zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a także pracowników wykonujących prace remontowo-konserwacyjne na rzecz oddziałów dołowych,
- 1670 zł brutto - dla pozostałych pracowników powierzchni.

Nie otrzymają ich ci pracownicy, którzy:
- posiadali co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- dopuścili się kradzieży mienia PGG,
- spożywali alkohol w miejscu pracy lub w czasie pracy,
- przystąpili do pracy po spożyciu alkoholu,
- zażywali środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy,
- przystąpili do pracy po zażyciu środków odurzających.

Zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu wypłacone zostaną kwoty proporcjonalne do tego wymiaru.

Z treści porozumienia wynika, że świadczenia stanowią częściową realizację przyrostu płac przewidzianego na rok 2023. Jednocześnie zasygnalizowano zamiar wprowadzenia od 1 lipca jednolitego systemu wynagradzania pracowników kopalń PGG. Po jego wdrożeniu miałaby zostać zrealizowana pozostała część tegorocznego wzrostu.