"Solidarność" broni papieża-Polaka (aktualizacja)

Mar 15, 2023

Po tym, jak stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" - materiał będący próbą ustalenia, co kardynał Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży - Komisja Krajowa (KK) NSZZ "Solidarność" wyraziła oburzenie z powodu ataków na późniejszego papieża i zaprotestowała przeciwko "zorganizowanej akcji szkalowania Jego dobrego imienia". - Uważamy, że jest to element szerszej akcji skierowanej przeciwko katolikom w Polsce - oświadczyły władze Związku, przyjmując specjalne stanowisko.

W dokumencie wskazano na znaczenie postaci Jana Pawła II dla współczesnej historii kraju.

- Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że powstanie NSZZ "Solidarność", a w jej konsekwencji odzyskanie niepodległości, Polska zawdzięcza wyborowi charyzmatycznego kardynała Karola Wojtyły na tron papieski, który swoją postawą, działalnością oraz nauczaniem stworzył ku temu trwałe fundamenty. Potwierdzeniem Jego prawości jako człowieka silnego w wierze był wnikliwy proces kanonizacyjny, bez najmniejszych wątpliwości wykazujący Jego świętość - podkreślono.

Zdaniem związkowców, szczególnie trudno zrozumieć, "dlaczego tej brutalnej napaści, opartej na wątpliwych podstawach, dopuszczają się osoby korzystające z wolności, którą w ogromnej mierze dzięki Św. Janowi Pawłowi II wywalczyliśmy".

KK zapowiedziała, że nie będzie "stać biernie" w sytuacji, gdy "niegodziwcy chcą zdyskredytować wielkiego Polaka, obalić nasz symbol narodowy". Ponadto zażądała "natychmiastowego zaprzestania tej ohydnej napaści oraz publicznego przeproszenia katolików, których ta agresja boleśnie dotyka".

 

Aktualizacja [Mar 16, 2023]

Również Zakładowe Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" ZG "Brzeszcze" uchwaliło akt, w którym "stanowczo protestuje i sprzeciwia się nieprawdziwym oskarżeniom jakie zostały wyemitowane w mediach przez spadkobierców komunistycznych i SB-ckich wobec osoby Świętego Jana Pawła II".

- My ludzie Solidarności przede wszystkim mamy obowiązek bronić te wartości i ideały, które wniósł twórca wolnej Polski i Solidarności Święty Jan Paweł II Wielki - zaznaczyli przedstawiciele pracowników kopalni należącej do spółki Tauron Wydobycie.

Ponadto stwierdzili, że "nie ma w historii Rzeczpospolitej Polskiej większego patrioty, wzoru moralnego i obrońcy wartości" od papieża-Polaka.

Treść uchwały przyjęto przez aklamację.