Spała: Nowe Prezydium Komisji Krajowej

Lis 15, 2023

W Spale odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" X kadencji. Jednym z głównych punktów porządku obrad był wybór członków nowego Prezydium KK. Ponadto przyjęto dwa stanowiska, w których "Solidarność" sprzeciwiła się likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz przywróceniu przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.

Po trzynastu latach ścisłe kierownictwo Związku opuścili trzej wiceprzewodniczący - odpowiedzialny za struktury branżowe Bogdan Kubiak, odpowiedzialny za struktury terenowe Tadeusz Majchrowicz oraz odpowiedzialny za dialog społeczny i negocjacje, wywodzący się z górniczej "Solidarności" Henryk Nakonieczny - a także sekretarz KK pani Ewa Zydorek.

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda zawnioskował o poparcie czterech kandydatów do Prezydium: przewodniczącego Zarządu Regionu Elbląskiego Grzegorza Adamowicza na funkcję zastępcy przewodniczącego KK, obecnego skarbnika KK Jerzego Jaworskiego na dotychczas pełnioną funkcję, przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej Macieja Kłosińskiego na funkcję zastępcy przewodniczącego KK oraz przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomieja Mickiewicza na funkcję zastępcy przewodniczącego KK.

- Trudno jest dobrać grupę osób, do których będę miał zaufanie - zaufanie, jakie miałem przez ostatnie 13 lat do tych członków Prezydium, którzy teraz ustępują. Odbyłem trudne i szczere rozmowy z wieloma kandydatami. Niestety, sytuacja rodzinna wielu z nich jest tak skomplikowana, że nie pozwala im na to, by objąć te funkcje. Te osoby, które zaproponowałem, to ludzie, którym ufam, są mi bardzo bliskie i które chcą "na maksa" pracować - przekonywał lider Związku.

Ostatecznie w głosowaniu tajnym oddano 87 głosów ważnych: Grzegorz Adamowicz uzyskał poparcie 87 głosujących, Jerzy Jaworski - 83, Maciej Kłosiński - 84, a Bartłomiej Mickiewicz - 80. Tym samym wyłoniono skład Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na związkową kadencję 2023-2028.

Prezydium jest organem władzy wykonawczej odpowiedzialnym za bieżącą działalność Komisji Krajowej. Jego członkowie kierują pionami kompetencyjnymi, w skład których wchodzą biura (na przykład zagraniczne, eksperckie, szkoleń i rozwoju Związku), zespoły (polityki społecznej, ekonomiczny, do spraw promocji Związku), a także pełnomocnicy (ds. młodych, ds. kobiet, ds. osób niepełnosprawnych), inspektorzy oraz specjaliści pomagający w realizacji zleconych zadań. Ponadto zajmują się koordynacją działalności KK - zależnie od pełnionej funkcji - w zakresie między innymi eksperckiej obsługi Związku, monitorowania ustawodawstwa, nadzoru właścicielskiego nad majątkiem Związku, archiwum historycznym NSZZ "Solidarność", organizowania ogólnopolskich akcji, imprez czy uroczystości, realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i KK, współpracy z międzynarodowymi strukturami związkowymi, monitorowania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, przygotowywania wniosków, uchwał i stanowisk KK, prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji Związku czy aktywizacji związkowej młodych ludzi. Pełnią również funkcję reprezentacyjną oraz prowadzą dialog i negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego.

Jeśli chodzi o przyjęte stanowiska, w pierwszym - wyrażającym sprzeciw wobec likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) - związkowcy napisali, że powołanie IPN z inicjatywy "Solidarności" jest "jednym z najważniejszych osiągnięć wolnej i suwerennej Polski w zakresie przywracania prawdziwej historii najnowszej, budowania świadomości społeczeństwa, czym był PRL i funkcjonujący w jego strukturach aparat represji" oraz "narzędziem do oczyszczania życia publicznego z tajnych współpracowników tego reżimu".

Zdaniem autorów dokumentu, "IPN wbrew krytyce z końca lat 90. nie stał się narzędziem walki politycznej i politycznego linczu. Wręcz przeciwnie. IPN przez blisko ćwierćwiecze swojej działalności udowodnił, że jest instytucją rzetelną, merytoryczną i roztropną, a jego decyzje, opinie i wnioski mają gruntowną podstawę naukową i procesową. Dowodem tego jest ogromny dorobek wydawniczy, dokumentacyjny i procesowy. Szczególnym przykładem potwierdzającym wyjątkowość tej działalności są prowadzone w ostatnich latach prace ekshumacyjne ofiar komunistycznego terroru z lat 40. i 50. ubiegłego wieku".

W drugim stanowisku KK wyraziła "stanowczy sprzeciw wobec planów przywrócenia uprawnień emerytalnych z lat PRL dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, które są jednym z punktów umowy koalicyjnej KO [Koalicji Obywatelskiej - przyp. red. SG], Polski 2050, PSL [Polskiego Stronnictwa Ludowego - przyp. red. SG] i Nowej Lewicy".

- NSZZ "Solidarność" (...) przypomina, że funkcjonariusze PRL-owskich służb, w tym ci siejący terror i dopuszczający się zbrodni na narodzie polskim, nie zostali pozbawieni uprawnień emerytalnych, a jedynie przywilejów przyznanych przez komunistyczny reżim. Odebranie tych przywilejów było aktem sprawiedliwości przede wszystkim wobec ofiar tych ludzi, jak również wobec całego społeczeństwa, które uczciwie pracując, takich dodatków nie otrzymywało - podkreślono.