JSW: Fiasko mediacji. Będą protesty?

Cze 10, 2024

Mediacje w ramach sporu zbiorowego na tle płacowym pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) a Zarządem JSW zakończyły się fiaskiem. Po dwóch turach rozmów, przeprowadzonych 27 maja i 10 czerwca, sporządzono protokół rozbieżności. Związki zawodowe zapowiedziały, że skorzystają z artykułu 15 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wkrótce poinformują pracodawcę o szczegółach planowanej akcji protestacyjnej.

W kończącym postępowanie mediacyjne protokole rozbieżności zawarto stanowiska stron toczącego się sporu.

Zarząd JSW oświadczył, iż "pomimo wysoce niesprzyjających warunków rynkowych", gotów jest przyjąć prognozę realizacji osobowego funduszu płac w roku 2024 na poziomie 4 miliardów 236 milionów złotych. Byłby to wzrost o 6,5 procent wobec funduszu ubiegłorocznego.

Ponadto - "o ile sytuacja ekonomiczna i rynkowa Spółki pozwoli" - po analizie dokonanej w IV kwartale 2024 r. Zarząd miałby podjąć decyzję w sprawie ewentualnej wypłaty nagrody lub premii.

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA - Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA, Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA oraz Związku Zawodowego "Kadra" Pracowników JSW SA - podkreślili, że podczas poprzedniego spotkania mediacyjnego kierownictwo Spółki zgodziło się, by bazę wyjściową do budowy osobowego funduszu płac na rok 2024 stanowił fundusz wynagrodzeń ustalony w porozumieniu z 8 lutego 2023 r. (a przyjęty w październikowej aktualizacji planu techniczno-ekonomicznego). Zarząd poprosił wtedy o czas na przeliczenie skutków wzrostu funduszu o 3,4 proc.

- W dniu dzisiejszym członkowie Zarządu JSW S.A. w żadnej mierze nie odnieśli się do przeliczanych kwot a całe spotkanie rozpoczęto od pytania czy zgadzamy się na zmiany w Porozumieniu dotyczącym gwarancji pracowniczych. Strona Społeczna odebrała to jako próbę szantażu w kwestii negocjowania podwyżki płac - zaznaczyli związkowcy.

Dalej wskazali na "ogromne oburzenie", z jakim przyjęli "postawę oraz propozycję Zarządu JSW S.A. dotyczącą wzrostu wynagrodzeń".

- Kwota 4 mld 236 mln zł wynika wprost z Porozumienia z dnia 08.02.2023 r. i została jednoznacznie zaakceptowana przez Strony sporu zbiorowego na poprzednim posiedzeniu mediacyjnym - przypomnieli. - Przyjęcie do realizacji funduszu płac kwoty 4 mld 236 mln zł nie jest żadną podwyżką - ocenili.

Strona społeczna wyliczyła, że zgoda na przyjęcie propozycji Zarządu oznaczałaby dla pracowników utratę kwoty około 11 tysięcy zł "w odniesieniu do płacy rzeczywistej" oraz 30 tys. zł rocznie w porównaniu z rokiem 2023.

Oprócz zapowiedzi przeprowadzenia akcji protestacyjnej, o której wkrótce ma zostać poinformowany pracodawca, wysunięto żądanie "natychmiastowego zwołania" Pomocniczego Komitetu Sterującego - "w celu szczegółowego omówienia rzeczywistej sytuacji JSW S.A. z przygotowanymi wcześniej aktualnymi danymi na piśmie".

- Uważamy, że przedstawione do tej pory przez Zarząd dane dotyczące Spółki są nierzetelne. Pragniemy dodać, że z doniesień medialnych posiedliśmy informację, że Zarząd złożył wnioski o umorzenie certyfikatów w ramach FIZ [JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - przyp. red. SG] na kwotę ponad 1 mld zł. Strona Społeczna nie została poinformowana o tym fakcie jak również nie została poinformowana na co owe środki zostaną przekazane - czytamy w protokole.

Pod dokumentem widnieją podpisy mediatora, przedstawicieli strony związkowej oraz Zarządu JSW.