Archiwum wiadomości

Wraz z reaktywacją Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego reaktywowano znany…
Dzień po ogłoszeniu pogotowia strajkowego przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu…
Centrale związkowe działające na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim…
Kilkugodzinne spotkanie zespołu mającego przygotować program naprawczy dla polskiego górnictwa…