Archiwum wiadomości

218 delegatów reprezentujących pracowników wszystkich branż z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ…
Działająca przy Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" Fundacja na Rzecz Zdrowia…
Kazimierz Grajcarek pokieruje Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE)…
Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" (ZOK)…