Nowości

- Mamy własny surowiec energetyczny, mamy doświadczenie w branży węglowej,…
Lutowe wydanie Solidarności Górniczej poświęcamy sprawom bieżącym, w tym wynegocjowanym…
Uzgodnione 20 lutego, podpisane zaś następnego dnia porozumienie pomiędzy trzynastoma…
Znaczna większość pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przystąpiła do…