Mediacje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW), które miały miejsce w mijającym tygodniu, zakończyły się bez rozstrzygnięć. Prezes Spółki Jarosław Zagórowski nie wyraził zgody na związkowe propozycje wzrostu wynagrodzeń dla pracowników kopalń, a przy okazji poinformował, że zamierza wprowadzić system premiowania, który wymusi (!) na górnikach większe zaangażowanie w celu uniknięcia spadku wydobycia. Związkowcy pytają: kto rządzi Spółką i kto odpowiada za brak frontów robót - górnicy czy prezesi?

W piątkowej pikiecie przed siedzibą Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) wzięło udział tysiąc górników, w tym członkowie NSZZ "Solidarność" z obydwu ruchów kopalni "Wujek" oraz ruchu "Mysłowice" kopalni "Mysłowice-Wesoła". Protestujący domagali się m.in. wypłacenia "czternastki" i odstąpienia od zmniejszenia zatrudnienia. Wbrew zapowiedziom, nie przemaszerowali ulicami Katowic.

Zakończyły się obrady Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych. Przedstawiciele rządu, pracodawcy i związkowcy zajęli się m.in. Pakietem Klimatycznym, czyli prawem Unii Europejskiej narzucającym dodatkowe opłaty na przedsiębiorstwa emitujące do atmosfery tzw. gazy cieplarniane, w tym dwutlenek węgla emitowany przez elektrownie węglowe. Związkowcy zaproponowali, by Komisja zobowiązała rząd do renegocjacji szkodliwych dla Polski rozwiązań, ale uchwały nie przyjęto.

W siedzibie Kompanii Węglowej SA (KW) odbyło się zebranie zespołu monitorującego kopalnię "Halemba-Wirek" z udziałem wiceminister gospodarki pani Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, przedstawicieli Zarządu KW i związkowców, w tym szefa zakładowej "S" Józefa Kowalczyka. Tematem spotkania były kwestie takie jak alokacja pracowników kopalni, zwolnienia grupowe, analiza wykonu Planu Techniczno-Ekonomicznego za styczeń i... totalny chaos w kierownictwie Spółki. - Kto tu rządzi?! - grzmiał Kowalczyk.

Zbliża się rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Polski, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, generalicja, członkowie rodzin katyńskich... 10 kwietnia o godz. 10. w katedrze wawelskiej zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji ofiar. Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz zaprasza na to nabożeństwo wszystkich członków NSZZ "Solidarność", informuje sekretarz Komisji Krajowej Związku pani Ewa Zydorek.

W miniony wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej SA (KW) z prezesem Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Piotrem Litwą. Związkowcy od dłuższego czasu zwracają uwagę na dramatyczny wzrost zagrożeń płynący z obniżania zatrudnienia przez Kompanię przy porównywalnych zadaniach produkcyjnych. Prezes WUG zapowiedział spotkanie trójstronne na temat bezpieczeństwa pracy z udziałem przedstawicieli Zarządu KW.

- Staram się łączyć pracę z pasją. Zaraz po przyjęciu do pracy w górnictwie postanowiłem wziąć udział w cieszącej się sporym prestiżem imprezie, jaką są biegowe Mistrzostwa Polski Górników - mówi Rafał Gałuszka, telefonista z KWK "Bolesław Śmiały", którego pasją od ponad 10 lat jest bieganie. Do NSZZ "Solidarność" wstąpił za namową kolegów, m.in. przewodniczącego Związku Bogdana Syposza. Zachęcamy do lektury fragmentów wywiadu z mistrzem Polski górników w biegu na 10 km. Całość w najbliższym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza, który ukaże się 21 lutego.

W Katowickim Holdingu Węglowym (KHW) coraz goręcej. Ujemne temperatury nie odstraszają górników, którzy w piątek zaprotestują na ulicach Katowic przeciwko poczynaniom Zarządu KHW. Będą domagać się m.in. wypłaty zagwarantowanej w Holdingowej Umowie Zbiorowej czternastej pensji i rezygnacji z planów zmniejszenia zatrudnienia. Początek manifestacji o godz. 9. przed siedzibą KHW.

Od wczoraj w serwisie YouTube na kanale Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) można oglądać 12-minutowy film ostrzegający przed najbardziej typowymi wypadkami pod ziemią. Animację przygotował gliwicki Instytut Techniki Górniczej "Komag" na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, która zgodziła się na udostępnienie filmu wszystkim internautom. Materiał opublikowany przez WUG można obejrzeć za pośrednictwem naszej strony.

W ubiegły piątek zakończyła się nasza dwutygodniowa sonda. Pytaliśmy Was, Drodzy Czytelnicy, o ocenę strony internetowej Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność": 67,5% głosujących oceniło nas "bardzo dobrze", 20% - "dobrze", 5% - "średnio", a 7,5% - "fatalnie". Dziękujemy za oddane głosy i zachęcamy do odpowiedzi na kolejne pytanie: jak oceniacie Państwo poziom bezpieczeństwa pracy w Waszych kopalniach? Głosowanie, podobnie jak poprzednim razem, potrwa dwa tygodnie.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Konrad Szymański złożył rezolucję, w której sprzeciwia się decyzji Komisji Europejskiej (KE) określającej zasady przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla w latach 2013-2020. KE oparła się w swoich wyliczeniach o gaz, co dyskryminuje elektrownie węglowe i pozbawia konkurencyjności polski przemysł. Kwestia wyznaczania wskaźników emisyjności, według których przyznawane będą uprawnienia, jest kluczowym problemem dla gospodarek opartych na węglu.

Środowe zebranie górniczego Zespołu Trójstronnego rozpoczęło się od "pyskówki", czyli desperackiej obrony spółek węglowych przez zarządzających nimi prezesów, ale przyniosło również konstruktywne ustalenia: powołano podzespoły, z których jeden wypracuje ustawowe gwarancje dla pracowników spółek węglowych w przypadku prywatyzacji, a drugi zajmie się warunkami konsolidacji sektora.

21 lat temu, 9 lutego 1990 roku, Sejm przyjął ustawę, która po niemal półwieczu ponownie określiła wzór polskiego godła państwowego. Nieco wcześniej, ustawą z 29 grudnia 1989 roku, polski orzeł "odzyskał" koronę. Ale dlaczego polskim godłem państwowym jest orzeł? Jednoznacznej odpowiedzi chyba już nie poznamy i, jak zwykle w takich przypadkach, możemy jedynie pozostawać w kręgu rozmaitych domysłów. Zapraszamy do lektury ciekawego opracowania o jednym z podstawowych polskich symboli narodowych.

Wczorajsze spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" SA nie przyniosło rozstrzygnięć. Strona społeczna przedstawiła swoje postulaty płacowe, a prezes LW "Bogdanka" SA Mirosław Taras stwierdził, że w chwili obecnej nie ma możliwości ich realizacji. W tej sytuacji związki podtrzymały swoje stanowisko o wejściu w spór zbiorowy z Zarządem LW "Bogdanka" SA z dniem 2 lutego. Czego domagają się organizacje związkowe z "Bogdanki"?

- Chcę podkreślić, iż obowiązuje wynik referendum z 2007 roku, gdzie przeszło 90 proc. załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej opowiedziało się przeciw prywatyzacji. Z naszej strony nie ma zgody na prywatyzację, a prezes Zagórowski wypowiada się tak, jakby wstępne przyzwolenie strony społecznej było - mówi przewodniczący NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomir Kozłowski w wywiadzie dla WNP.pl.

W ubiegłą sobotę zasłużeni członkowie NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" zostali odznaczeni medalami Serce "Solidarności". Wyróżnienia za wieloletnią działalność na rzecz godnego życia w wolnej, demokratycznej i niepodległej Polsce wręczył górnikom przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda i I wiceprzewodniczący Związku Bogdan Biś. Grupa związkowców z "Sobieskiego" stanowi trzon służb porządkowych podczas uroczystości i największych manifestacji organizowanych przez "S".

- "Solidarność" ma dostać wszystko, co pomoże jej przetrwać. Trzeba coś zrobić. Musimy mocno uderzyć i ocalić "Solidarność" - mówił po wprowadzeniu stanu wojennego przez komunistyczny reżim generała Jaruzelskiego. W latach 80-tych wspierał zdelegalizowane struktury "S" do tego stopnia, że radziecka prasa pisała: - Odnosi się wrażenie, że jeszcze trochę, a zacznie mówić po polsku! Gdyby żył, obchodziłby 100. rocznicę urodzin. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan.

Rok temu, 4 lutego, prezydent Lech Kaczyński przyjechał do Katowic na zaproszenie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", aby - jak się miało okazać, po raz ostatni - podyskutować na tematy pracownicze bezpośrednio ze związkowcami. Podczas wizyty szef państwa mówił m.in. o bezpieczeństwie pracy w górnictwie i swoim sprzeciwie wobec prywatyzacji sektora.

Powoli, acz nieubłaganie zbliża się 30 kwietnia - termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2004 roku istnieje możliwość przekazania części podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego zamiast do budżetu państwa. Wśród instytucji, którym każdy może przekazać 1 procent podatku są związane bądź zaprzyjaźnione z "Solidarnością" Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy oraz Fundacja im. Brata Alberta.

W Katowicach odbyło się zebranie Rady kompanijnej "Solidarności". Przewodniczący "S" w Kompanii Węglowej SA (KW) Jarosław Grzesik poinformował, że w ubiegły piątek Rada Nadzorcza przyjęła Plan Techniczno-Ekonomiczny na rok 2011 bez korekt, a więc bez uwzględnienia uwag, które Rada Pracowników KW i związkowcy wystosowali w ubiegłym tygodniu, o czym informowaliśmy na naszej stronie. Poruszono również kwestię alokacji i zwolnień grupowych w KWK "Halemba-Wirek".