Polska Grupa Górnicza SA

NSZZ "Solidarność" Centrali Polskiej Grupy Górniczej SA Komisja Zakładowa NSZZ…
NSZZ "Solidarność" Zakładu Remontowo-Produkcyjnego Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Zakładu Remontowo-Produkcyjnegoul.…
NSZZ "Solidarność" Zakładu Informatyki i Telekomunikacji Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"…
NSZZ "Solidarność" Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"…