Nowości

W sierpniu 2016 roku związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej SA…
- Rzeczywistość nas otaczająca, w dużej mierze dzięki polityce rządu…
Dzięki porozumieniu podpisanemu przez związki zawodowe i pracodawcę jeszcze przed…
Dominik Kolorz (KWK "ROW" Ruch "Chwałowice") pozostanie przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej "Solidarności"…