WUG: Zgłoś nieprawidłowości

Wypadkowość w polskim górnictwie węglowym jest zbyt wysoka. Odpowiadając na ten stan rzeczy, Wyższy Urząd Górniczy (WUG) uruchomił specjalną skrzynkę pocztową, gdzie można przesyłać informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat konkretnych przypadków łamania zasad bhp, pisz bezpośrednio do WUG: bhp.uwagi@wug.gov.pl.

1% dla potrzebujących

Zbliża się 30 kwietnia - termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od 2004 roku istnieje możliwość przekazania części podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) zamiast do budżetu państwa. Aby to uczynić, należy wypełnić rubrykę "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" w swoim zeznaniu podatkowym, wpisując numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), pod którym została zarejestrowana OPP, oraz kwotę 1% należnego podatku (zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół). Zachęcamy do wspierania organizacji związanych lub zaprzyjaźnionych z "Solidarnością".

 

Fundacja im. Grzegorza Kolosy

numer KRS:
0000111954

 

Fundacja im. Brata Alberta

numer KRS:
0000028246

Polecamy

Statystyki strony

Chrystus powstał z martwych! Radujmy się! Alleluja! PDF Drukuj
sobota, 19 kwietnia 2014 00:00

 


KW: Zarząd zapowiada przestój, związkowcy - protesty PDF Drukuj
czwartek, 17 kwietnia 2014 14:31

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) oficjalnie poinformował związkowców z kompanijnych organizacji związkowych o zamiarze ogłoszenia tzw. przestoju ekonomicznego, przedstawiając "harmonogram postojowy" dla jednostek organizacyjnych KW. Strona społeczna mówi "nie" i chce odstąpienia od tego pomysłu. Zapowiada masówki oraz "dalsze działania" w przypadku braku reakcji ze strony Zarządu.

Więcej…
 
Górnicze organizacje związkowe chcą spotkania z premierem PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:50

Liderzy trzynastu organizacji związkowych działających w polskim górnictwie zwrócili się do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o natychmiastowe spotkanie. Powód? Bardzo trudna sytuacja sektora i jego niejasna przyszłość: wkrótce przestanie obowiązywać rządowa "Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015".

Więcej…
 
KW: Tydzień postoju? PDF Drukuj
wtorek, 15 kwietnia 2014 14:53

Z informacji docierających do Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) wynika, że największą polską spółkę węglową czeka tzw. przestój ekonomiczny. To oznacza przerwy w wydobyciu, a tym samym - niższe pensje. O planach wprowadzenia przestoju związkowcy dowiedzieli się dzisiaj rano. Będą dyskutować na ten temat z przedstawicielami Zarządu Spółki podczas spotkania, do którego dojdzie w najbliższy czwartek, 17 kwietnia.

Więcej…
 
SG: Obawy o przyszłość PDF Drukuj
wtorek, 15 kwietnia 2014 01:18

W świątecznym numerze Solidarności Górniczej piszemy o dramatycznej sytuacji niemal 60 tysięcy pracowników Kompanii Węglowej SA, których pensje po raz pierwszy były poważnie zagrożone. Analizujemy scenariusze dla KWK "Knurów-Szczygłowice" już jako oddziału Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). I żeby nie odchodzić zbyt daleko, przypominamy o sprzeciwie związkowców z JSW wobec kolejnych przypadków niedotrzymywania umów przez kierownictwo firmy. Zachęcamy do lektury.

(-)

 
KW: Pieniądze na kontach pracowników. Kłysz: Problem pozostał PDF Drukuj
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 06:31

Najgorszego udało się uniknąć: pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) otrzymali wynagrodzenie za marzec terminowo, 10 kwietnia, choć jeszcze dzień wcześniej takiej pewności nie było. - Nie mamy żadnych informacji, by któryś pracownik wypłaty nie otrzymał - mówi wiceprzewodniczący kompanijnej "Solidarności" Stanisław Kłysz, ale od razu dodaje: - To problemu wcale nie rozwiązuje.

Więcej…
 
W "Silesii" się porozumieli. Ciąg dalszy rozmów za 3 miesiące PDF Drukuj
czwartek, 10 kwietnia 2014 23:59

Związkowcy z Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" Sp. z o.o. i przedstawiciele Zarządu Spółki podpisali porozumienie wstrzymujące rozmowy na temat wysokości rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia do końca czerwca. Jednocześnie ustalono, że wartość odpisu na bony świąteczne dla pracowników wzrośnie z dotychczasowych 130 złotych do 180 złotych. Ten ostatni zapis wchodzi w życie natychmiast i będzie dotyczył bonów z tytułu zbliżającej się Wielkiejnocy.

Więcej…
 
KW: Opóźnione wypłaty? Kompanijna "S": Żądamy wyjaśnień PDF Drukuj
wtorek, 08 kwietnia 2014 23:54

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) zażądała od kierownictwa Spółki natychmiastowych wyjaśnień w związku z doniesieniami medialnymi o możliwości braku terminowej wypłaty wynagrodzeń dla pracowników KW. Zdaniem wicelidera kompanijnej "S" Stanisława Kłysza, brak jednoznacznej odpowiedzi ze strony pracodawcy może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu niepokojów społecznych, nad którymi trudno będzie zapanować.

Więcej…
 
Apel: Nie podpisujcie tego dokumentu! PDF Drukuj
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 23:39

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) wydali oficjalne stanowisko, w którym sugerują pracownikom Spółki, by ci nie podpisywali wręczanego im ostatnio przez pracodawcę "Porozumienia stron w sprawie zmiany warunków umowy o pracę". Rzecz dotyczy waloryzacji wartości posiłku profilaktycznego. Podpisanie dokumentu, a więc wyrażenie zgody na zmianę warunków, definitywnie zamyka pracownikowi drogę do podwyższenia wartości posiłku, nawet gdyby związkom udało się to wynegocjować.

Więcej…
 
Ratujmy Dawida! Krzysztof Leśniowski prosi o pomoc PDF Drukuj
czwartek, 13 lutego 2014 18:59

Dawid Kopiec leży w knurowskim szpitalu. Jest w stanie niemal wegetatywnym. 5 października 2012 roku uległ ciężkiemu wypadkowi na quadzie podczas wyjazdu integracyjnego zorganizowanego przez zatrudniającą go firmę Motorola. Teraz pracodawca umywa ręce. Twierdzi, że zdarzenie "mogło" mieć miejsce w pracy. Poważniejszym problemem dla rodziny są jednak bieżące koszty leczenia. O pomoc zaapelował Krzysztof Leśniowski, redaktor naczelny Solidarności Górniczej, prywatnie - wujek Dawida.

Więcej…