Nowości

13 lutego związki zawodowe funkcjonujące w Lubelskim Węglu (LW) "Bogdanka"…
1 lutego przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w Gliwickim Zakładzie Usług…
Według Zespołu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do spraw Polityki Klimatycznej…

Grzesik: Czas na PUZP

Sty 30, 2018
185
- Trwają rokowania dotyczące układu zakładowego w Polskiej Grupie Górniczej,…