Nowości

Przeprowadzone 9 i 13 kwietnia dwie rundy mediacji nie wystarczyły,…
Walne Zebranie Delegatów (WZD) NSZZ "Solidarność" Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka"…

SG: Koniec oszukiwania?

Mar 29, 2018
272
Świąteczne wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy sytuacji w Polskiej Grupie…
- Zarządzający Polską Grupą Górniczą (...) okopali się na swoich…