Nowości

- To nie jest dokument przywieziony "w teczce" przez kogoś…
Rozmowy "ostatniej szansy" z udziałem przedstawicieli strony społecznej reprezentującej załogę…
21 kwietnia przedstawiciele środowisk obchodzących Barbórkę wyrazili poparcie dla wniosku…

Spór w JSW?

Kwi 20, 2018
1257
Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW)…