PGG: Wzrośnie wartość posiłku profilaktycznego

Cze 21, 2017

Od 1 lipca jednostkowa wartość posiłku profilaktycznego w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. (PGG) wzrośnie o 4 złote, do 18,90 zł i 16,70 zł - ustalili przedstawiciele central związkowych PGG z Zarządem Grupy. Zawarte 19 czerwca porozumienie umożliwi pełną realizację postulatu zgłoszonego przez stronę społeczną. Podwyższona wartość posiłku ma zostać wyrównana uprawnionym pracownikom Spółki najpóźniej do końca sierpnia. Zdecydowana większość z nich otrzyma bony o wartości 18,90 zł.

Jak podkreślił wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. Dariusz Kulpa, negocjacje miały swój początek przed fuzją PGG z Katowickim Holdingiem Węglowym SA (KHW), gdzie obowiązywały wyższe wartości posiłku profilaktycznego. Gdyby związkowcom i Zarządowi nie udało się porozumieć, po 1 sierpnia - wraz z objęciem włączonych kopalń KHW porozumieniami obowiązującymi w PGG - wartość posiłku dla byłych pracowników Holdingu musiałaby zostać obniżona. Dla nich przyjęte uzgodnienia stanowią zatem zabezpieczenie przed utratą tego, co już mają.

- Nasz postulat dotyczący posiłków profilaktycznych został spełniony - w ciężkich bólach, ale został spełniony. Zrobiliśmy kolejny krok do przodu. Dobrym rozwiązaniem byłoby wpisanie stałego mechanizmu waloryzacji wartości posiłku do przyszłego układu zbiorowego pracy, tak by nie trzeba było co chwilę ruszać z nowymi rozmowami. Teraz czekamy na efekty prac zespołu monitorującego realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku. PGG od wielu miesięcy notuje niezłe wyniki. Jeśli tak jest, zgodnie z zapisami, które zostały zaakceptowane przez wszystkich sygnatariuszy dokumentu, należałoby przywrócić pracownikom Grupy zawieszone elementy wynagrodzenia. Ale o tym ma zadecydować zespół monitorujący, który współtworzą wszyscy członkowie Zarządu, pięciu przedstawicieli związków zawodowych i wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski - stwierdził Dariusz Kulpa po podpisaniu porozumienia. - Nie chcemy niczego więcej, jak tylko tego, by przyjęte ustalenia były wprowadzane w życie - podsumował swoją wypowiedź.

Pełną treść komunikatu wydanego przez związki zawodowe PGG po podpisaniu porozumienia dotyczącego podwyższenia wartości posiłku profilaktycznego publikujemy poniżej.

 

* * *

 

Katowice, 20 czerwca 2017 r.

 

KOMUNIKAT

 

Związki Zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. informują pracowników PGG sp. z o.o., że 19 czerwca 2017 r. zostało podpisane Porozumienie z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. zwiększające wartość jednostkową posiłków profilaktycznych do kwot: 18,90 zł. i 16.70 zł.

Porozumienie obowiązuje od 1 lipca 2017 r. z pełną realizacją do 31 sierpnia 2017 r.