Wszyscy pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zatrudnieni według stanu z 31 maja 2024 roku na podstawie umowy o pracę otrzymają nagrodę jednorazową - ustalili przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA ("Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry") oraz kierownictwa firmy podczas spotkania, które odbyło się 20 czerwca. Podpisane porozumienie przewiduje, że pierwsza część świadczenia zostanie wypłacona we wrześniu, a druga - w grudniu.

- Nie powinniśmy ograniczać inwestycji, tylko wręcz przeciwnie - zwiększać je, aby wkrótce zarobić jeszcze więcej. Węgiel wydobywany przez kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej sprzedaje się w każdej ilości. Problemem pozostaje poziom wydobycia. Jeśli chcemy zarobić więcej, najpierw musimy zainwestować. Brak inwestycji to droga donikąd - mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), komentując treść artykułu, który tydzień temu ukazał się w portalu finansowym Parkiet. Zachęcamy do lektury wywiadu z liderem jastrzębskiej "Solidarności".

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (KSGiE) oraz Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" (KSGWK) podtrzymały swój sprzeciw wobec próby zmiany treści rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Związkowe pismo w tej sprawie trafiło na biurko szefowej resortu pani Pauliny Hennig-Kloski.

Mediacje w ramach sporu zbiorowego na tle płacowym pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) a Zarządem JSW zakończyły się fiaskiem. Po dwóch turach rozmów, przeprowadzonych 27 maja i 10 czerwca, sporządzono protokół rozbieżności. Związki zawodowe zapowiedziały, że skorzystają z artykułu 15 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wkrótce poinformują pracodawcę o szczegółach planowanej akcji protestacyjnej.

- Resort klimatu i środowiska bez skrupułów chce uderzyć zarówno w gospodarstwa domowe ogrzewane węglem, jak i w spółki węglowe czerpiące przychody ze sprzedaży węgla opałowego - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek, komentując ministerialną propozycję nowelizacji rozporządzenia dotyczącego jakości paliw stałych. - Jeśli państwo metodami administracyjnymi wyeliminuje z rynku polskie paliwo kwalifikowane (kostkę, orzech, groszki), to poza tym, że narobi kłopotu posiadaczom pieców węglowych klasy 5 i Ecodesign, doprowadzi też do znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej spółek wydobywających węgiel - przestrzega. Polecamy lekturę felietonu.

Najnowsze wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy coraz głośniejszym protestom społecznym przeciwko Zielonemu Ładowi. Publikujemy relację ze zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" i NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" wielkiej manifestacji, która 10 maja przeszła ulicami Warszawy, łącząc pracowników wszystkich branż. Ponadto informujemy o trwającej zbiórce podpisów pod wnioskiem dotyczącym przeprowadzenia referendum w sprawie odrzucenia Zielonego Ładu. - Ostatnie, czego boi się wynaturzona władza, to głos ludu. Bardzo nie chce go słyszeć, ale my sprawimy, że usłyszy - zapewnia przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, komentując związkową inicjatywę referendalną. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

- Chociaż przeprowadzane sondaże wyborcze wskazują, że przeciwnicy Zielonego Ładu raczej nie zdobędą większości bezwzględnej, a jedynie mniejszość zdolną do współrządzenia, to można się spodziewać istotnego złagodzenia radykalności i uciążliwości przyjmowanych w przyszłości regulacji - uważają związkowcy z Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Jednocześnie przestrzegają przed hurraoptymizmem, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z pracami nad rozporządzeniem metanowym Unii Europejskiej. - Sposób i forma procedowania tego rozporządzenia wzbudzają wiele wątpliwości, a skutki jego wdrożenia dotkną de facto jedynie Polski, gdyż proponowana regulacja, ubrana zręcznie w formę ogólnounijnego prawa, jest po prostu narzędziem szybszej likwidacji górnictwa w Polsce - twierdzą. Zachęcamy do lektury tekstu publicystycznego.

Górnicza "Solidarność" alarmuje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska szykuje się do kolejnej próby eliminacji ze sprzedaży najwyższej jakości węgla opałowego. Jeśli opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych wejdzie w życie, polscy producenci węgla stracą miliony złotych. Równie potężny cios otrzymają właściciele gospodarstw domowych, którzy dopiero co wymienili przestarzałe instalacje grzewcze na nowoczesne kotły węglowe.

Przedstawiciele dwunastu central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) i Zarządu PGG podpisali porozumienie dotyczące wypłaty dwóch premii jednorazowych dla załogi. Pierwszą "jednorazówkę" otrzymają osoby zatrudnione w PGG według stanu z 31 maja 2024 roku, drugą - zatrudnieni na dzień 30 września bieżącego roku.

Ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" i NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi. Uczestnicy protestu przemaszerowali ulicami Warszawy, wyrażając swoją dezaprobatę wobec dalszego zaostrzania "polityki klimatycznej" Unii Europejskiej (UE). - To bowiem sprawa, która dotyczy wszystkich obywateli, a nie tylko związkowców i poszczególnych grup zawodowych - pisał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda jeszcze przed demonstracją.

- W kopalniach JSW płaci się za określone normy i zadania na poszczególnych frontach. Krótko mówiąc, płaci się za określoną robotę - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski, komentując słowa wiceprezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych Adama Rozmusa. Odniósł się też do opinii wyrażonej przez Jakuba Szkopka, analityka Erste Securities, który stwierdził, że "obecnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie ma miejsca na żadne podwyżki płac". Polecamy lekturę wywiadu z liderem największej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników JSW.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik wyraził zaniepokojenie przyjęciem "Rozporządzenia w sprawie redukcji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/942". Zdaniem związkowego lidera, podczas negocjacji dotyczących ostatecznej treści unijnych uregulowań odnośnie emisji metanu "ograniczona została skala oraz zakres możliwości negocjacyjnych" dla górnictwa węgla koksowego, przez co nie zabezpieczono interesów producentów tego rodzaju surowca. Mało tego, decyzję określającą warunki i poziomy emisji metanu dla kopalń wydobywających węgiel koksowy ma określić arbitralnie sama Komisja Europejska (KE). Lider KSGiE skierował pismo do premiera Donalda Tuska, domagając się reakcji na zaistniałą sytuację.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy tematom związanym z przygotowywaną przez Związek wielką demonstracją przeciwko Zielonemu Ładowi, który wkrótce może pogrążyć gospodarkę całego kontynentu. Według profesora Władysława Mielczarskiego, eksperta do spraw energetyki, Unii Europejskiej (UE) będzie bardzo trudno zrobić krok w tył i wycofać się z forsowanych regulacji. - Miliony ludzi bowiem dały się zindoktrynować. (...) Upiliśmy się (...) całym tym Europejskim Zielonym Ładem. I jesteśmy jak alkoholik. On nie przestanie pić, dopóki sobie czegoś nie zrobi. (...) W UE ludzie przez Europejski Zielony Ład mocno zbiednieją. Może dopiero wtedy do nich dotrze, że coś jest nie tak - obrazowo stwierdza naukowiec. Poruszamy również kwestię braku rządowego planu dotyczącego funkcjonowania górnictwa. Choć od wyborów parlamentarnych minęło pół roku, wciąż nie wiemy, jaką politykę wobec branży zamierza prowadzić obecna koalicja. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.

Struktury NSZZ "Solidarność" z całego kraju przygotowują się do zaplanowanej na 10 maja manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi. Tego dnia członkowie Związku przyjadą do Warszawy, by powiedzieć głośne "nie" wciąż zaostrzanej "polityce klimatycznej" Unii Europejskiej (UE). Uderza ona w kolejne gałęzie gospodarki: ostatnio najgłośniej protestują rolnicy, jednak dodatkowe opłaty wynikające z systemu handlu emisjami od lat niszczą konkurencyjność europejskiego górnictwa, hutnictwa, branży transportowej, spożywczej, chemicznej i wielu innych. W najbliższej przyszłości "polityka klimatyczna" UE uderzy także bezpośrednio w obywateli, na przykład poprzez ograniczenia związane z samochodami, lotami czy ogrzewaniem domów.

W reakcji na doniesienia o planach likwidacji tygodnika Trybuna Górnicza oraz ograniczenia funkcjonowania portalu górniczego netTG.pl, Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wyraziła swój sprzeciw wobec takich działań. Przyjęte stanowisko przesłano na ręce minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej i ministra aktywów państwowych Borysa Budki.

Rząd przekazał do Komisji Europejskiej aktualizację "Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r." (KPEiK) bez wcześniejszego przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie jej treści. Tymczasem - zdaniem górniczej "Solidarności" - przyjęcie dokumentu może zagrozić realizacji podpisanej 28 maja 2021 roku umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego i województwa śląskiego. Pismo w tej sprawie skierowano na ręce minister klimatu i środowiska pani Pauliny Hennig-Kloski.

17 kwietnia Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zdecydowała, że nowym prezesem JSW będzie Ryszard Janta. Rozstrzygnięto również konkurs na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu do spraw ekonomicznych, które powierzono Remigiuszowi Krzyżanowskiemu, zaś Jarosław Kluczniok będzie nowym wiceprezesem ds. rozwoju. Od 15 marca w składzie Zarządu są także Adam Rozmus, zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych oraz pani Jolanta Gruszka, zastępca prezesa ds. handlu. Jak strona związkowa ocenia podjęte decyzje kadrowe i czy powołanie Zarządu w takim składzie przyspieszy rozstrzygnięcie toczącego się sporu zbiorowego na tle płacowym, pytamy przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomira Kozłowskiego.

Według ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) ocieplenie klimatu osiągnie maksimum prawdopodobnie pod koniec tego stulecia; po nim zacznie się kolejne ochłodzenie. Naukowcy twierdzą, że obecnie temperatura na Ziemi jest niższa niż w maksimach poprzednich ociepleń, zaś wpływ zwiększonej emisji gazów cieplarnianych na klimat wskutek spalania paliw kopalnych przez człowieka - przeszacowany, ponieważ nie uwzględnia roli równolegle postępującego ocieplenia spowodowanego przez czynniki naturalne. Informację Instytutu w związku z przypadającym na 22 kwietnia Dniem Ziemi opublikowała Polska Agencja Prasowa (PAP).

Rada górniczej "Solidarności" przyjęła stanowisko, w którym wyraża wsparcie dla działań Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz "innych organizacji polskich i zagranicznych" domagających się całkowitej rezygnacji z wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto sama chce "natychmiastowej rezygnacji z wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz zaniechania uchwalania i wdrażania kolejnych regulacji prawnych stanowiących jego elementy, takich jak podatek węglowy widoczny w opodatkowaniu praktycznie wszystkich towarów i usług", zaś od rządu oczekuje "przedstawienia (...) analiz skutków wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, które stanowiły podstawę wyrażenia zgody na jego wprowadzenie".

W poniedziałek, 8 kwietnia, przedstawiciele Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" spotkali się z minister przemysłu panią Marzeną Czarnecką, aby omówić problemy dotykające Jastrzębską Spółkę Węglową SA (JSW), Lubelski Węgiel (LW) "Bogdanka" SA, Polską Grupę Górniczą SA (PGG) i Południowy Koncern Węglowy SA (PKW). Szefowie struktur Związku z poszczególnych spółek pytali między innymi o stan zaawansowania prac nad wnioskiem notyfikacyjnym dla branży i nad modelem powiązania dostaw węgla oraz wytwórców energii tak, aby polski węgiel miał zapewnione stabilne odbiory.