Członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" uczcili pamięć uczestników strajku z 1980 roku oraz sygnatariuszy zawartego wówczas Porozumienia Jastrzębskiego. Wśród gości tegorocznych obchodów, które odbyły się 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, byli między innymi premier Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Bożena Borys-Szopa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek śląski Jakub Chełstowski.

Czwartkowe rozmowy związków zawodowych z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) na temat realizacji przedstawionych postulatów płacowych nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć. Pracodawca przyjął postawę wymijającą, zasłaniając się umową z inwestorami, wedle której wszelkie decyzje dotyczące wynagrodzeń muszą posiadać akceptację stron umowy. Organizacje związkowe wezwały ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego do objęcia osobistym nadzorem prowadzonych rokowań. Na odpowiedź czekają do 4 września.

Koniec sierpnia i początek września to dla członków NSZZ "Solidarność" czas świąteczny. W 1980 roku, na przełomie tych właśnie miesięcy, komitetom strajkowym robotników ze Szczecina, Gdańska, Jastrzębia-Zdroju i Dąbrowy Górniczej udało się zmusić władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do ustępstw, co wkrótce umożliwiło rejestrację Związku.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) przychylił się do wyrażonego w piśmie z 1 sierpnia żądania sformułowanego przez górnicze centrale związkowe i zaprosił przedstawicieli strony społecznej do rozmów na temat realizacji przedstawionych postulatów. Pierwsza runda negocjacji odbędzie się 29 sierpnia.

Pracownicy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" mogą odetchnąć z ulgą: powołany na wniosek NSZZ "Solidarność" zespół roboczy mający przeanalizować przyszłość funkcjonowania "Halemby" ustalił, że zakład będzie funkcjonował w obecnym kształcie, co trzy lata temu stanęło pod znakiem zapytania. O okolicznościach powołania zespołu, jego pracach i przyjętych wnioskach końcowych rozmawiamy z szefem zakładowej "Solidarności" Arturem Braszkiewiczem.

- Zarobek górnika przestał być w jakimkolwiek stopniu atrakcyjny, zwłaszcza w odniesieniu do ogromu pracy, którą pracownik kopalni musi wykonać i tego, w jak trudnych warunkach pracuje. Już teraz młodzi ludzie wybierają inne zawody, a klasy górnicze są puste - alarmuje przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek w tekście opublikowanym na łamach miesięcznika Solidarność Górnicza. - Sytuacja jest poważna, dlatego zarządy muszą nam powiedzieć, na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy w roku 2019, 2020, 2021 - pisze. Polecamy lekturę felietonu.

Lipcowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy obradom branżowego Zespołu Trójstronnego. Piszemy o coraz większych wątpliwościach wobec biernej polityki rządu, który zdaje się nie dostrzegać poważnych problemów wynikających chociażby ze zbyt niskich płac w górnictwie. Ponadto komentujemy irracjonalne pomysły polityków postulujących całkowitą likwidację kopalń węgla kamiennego i piszemy o potencjale naziemnych składów materiałów wybuchowych przy kopalniach na przykładzie wciąż tworzonego projektu spółki JSW Innowacje dla KWK "Budryk". Zachęcamy do lektury.

Po długotrwałych i niełatwych rokowaniach reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Tauron Wydobycie SA wynegocjowały porozumienie, zgodnie z którym pracownicy zatrudnieni według stanu na dzień 18 lipca i będący w stanie zatrudnienia według stanu na dzień wypłaty najpóźniej do 31 lipca otrzymają "jednorazówkę" wynoszącą 1000 złotych brutto w przeliczeniu na pełny etat według stanu zatrudnienia z dnia 30 czerwca.

O nadziejach związanych z zażegnaniem kryzysu w relacjach pomiędzy związkami zawodowymi funkcjonującymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) a resortem energii, oczekiwaniach strony społecznej wobec nowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej JSW i szczegółach porozumienia, które pozwoliło wypłacić pracownikom Spółki dodatkową nagrodę pieniężną rozmawiamy z liderem Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomirem Kozłowskim.

Górnicza "Solidarność" chce, by w najbliższym zebraniu Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników osobiście wziął udział premier Mateusz Morawiecki i po raz kolejny zwraca się do szefa rządu z wnioskiem "o zainteresowanie się sytuacją w spółkach górniczych oraz szeroko pojętej branży górniczej". 17 lipca Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zażądała od ministra energii pilnego zwołania Zespołu "w związku z rosnącymi niepokojami społecznymi w spółkach węglowych".

Wobec rosnących niepokojów społecznych wśród pracowników spółek węglowych, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zażądała pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Stosowny wniosek skierowano na ręce ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Według górniczej "Solidarności" Zespół powinien się zebrać najpóźniej 25 lipca. - W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do podjęcia radykalnych działań - napisali związkowcy.

Na kontrowersyjne stwierdzenia Mariana Kostempskiego odnośnie sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW), jakie 10 lipca opublikował portal WNP.pl, zareagowały reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA. - Związkowcy z JSW uważają się chyba za "pępek świata" - powiedział były prezes Kopeksu. - Jeżeli związki zawodowe przesadnie chwalą prezesa [Daniela Ozona - przyp. red. SG], może to oznaczać, że coś nie gra. (...) Nie dziwię się odwołaniu prezesa Ozona - ocenił. Odpowiedź strony społecznej publikujemy poniżej.

1 lipca o godzinie 14.12 w pokładzie 510 na poziomie 720 KWK "Murcki-Staszic", w rejonie drążonego wyrobiska chodnikowego, doszło do wysokoenergetycznego wstrząsu o magnitudzie 2,66 w skali Richtera. Zdarzenie miało tragiczne konsekwencje: trzech naszych kolegów zginęło, a sześciu odniosło obrażenia. Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" składa rodzinom poległych najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia, zaś rannym kolegom życzy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Święta Barbaro - zaopiekuj się nimi.

W czerwcowym wydaniu Solidarności Górniczej sporo miejsca poświęcamy Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA i ostatnim roszadom kadrowym. Omawiamy także niejasną kwestię ewentualnej sprzedaży Zakładu Górniczego "Janina" przez Tauron Wydobycie SA, która budzi spory niepokój wśród załogi libiąskiej kopalni. Na koniec zaś analizujemy przyjęty przez rząd projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, czego od dawna domagała się "Solidarność". Polecamy lekturę miesięcznika.

- Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej się zaostrzyła. (...) Poważne problemy ma też Polska Grupa Górnicza. (...) Pytanie zasadnicze: gdzie w tym wszystkim jest rząd? - retorycznie pyta przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - W najbliższym zebraniu górniczego Zespołu Trójstronnego muszą wziąć udział osoby posiadające realny wpływ na politykę rządu, czyli sami ministrowie, być może nawet sam premier. W przeciwnym wypadku "dyskusja" - tak jak w roku 2015 - przeniesie się na ulice, a tego chyba nikt by nie chciał - pisze. Zachęcamy do lektury felietonu.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" przyjął stanowisko, w którym wyraził aprobatę dla odrzucenia wniosków końcowych z czerwcowego szczytu Rady Europejskiej przez polską delegację. Gdyby zapisy o dojściu do neutralności klimatycznej do roku 2050 nie zostały zablokowane przez część państw Europy Środkowo-Wschodniej, wkrótce czekałoby nas kolejne zaostrzenie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej (UE), a więc uderzenie w branże energochłonne - między innymi w energetykę węglową.

Zamieszanie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) trwa. O kulisach odwołania Daniela Ozona z funkcji prezesa JSW oraz skutkach działań podejmowanych przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i podporządkowaną mu Radę Nadzorczą Spółki rozmawiamy z wiceprzewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Romanem Brudzińskim. Wywiad ukaże się również na łamach czerwcowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza.

Zgromadzeni przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w Warszawie pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zażądali dymisji ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz odwołania członków Rady Nadzorczej JSW z jego nominacji. To kolejna odsłona ogłoszonej 12 czerwca akcji protestacyjnej przeciwko działaniom resortu, które - zdaniem związkowców - destabilizują sytuację Spółki. Chodzi między innymi o odwołanie prezesa Daniela Ozona przez całkowicie podporządkowaną Ministerstwu Radę Nadzorczą, co już przełożyło się na gwałtowny spadek notowań akcji JSW.

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zaostrzają akcję protestacyjną przeciwko inicjowanym w Ministerstwie Energii działaniom prowadzącym do destabilizacji firmy. 24 czerwca pojawią się przed warszawską siedzibą Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przy ulicy Nowogrodzkiej, aby głośno zażądać zmiany dotychczasowej polityki resortu energii wobec JSW. 19 czerwca Rada górniczej "Solidarności" poparła kolegów z Jastrzębia - na ręce premiera Mateusza Morawieckiego skierowała stanowisko, w którym domaga się pilnego spotkania celem wyjaśnienia nawarstwiających się problemów.

Rada Nadzorcza (RN) Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) odwołała Daniela Ozona z funkcji prezesa Zarządu mimo głośnego sprzeciwu kilkuset pracowników JSW, którzy zebrali się przed siedzibą Ministerstwa Energii. Obowiązki prezesa powierzono Robertowi Małłkowi, delegowanemu od ponad trzech miesięcy do Zarządu JSW członkowi RN. Reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA zapowiedziały ogłoszenie pogotowia strajkowego oraz wszczęcie procedury sporu zbiorowego.

Informacje o próbie dokonania zmian w kierownictwie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) na dwa tygodnie przed terminem przeprowadzenia rozmów z kandydatami do Zarządu JSW nowej kadencji wzburzyły środowisko górnicze. Zaskakującym jest zarówno przyspieszenie terminu zaplanowanego na 12 czerwca posiedzenia Rady Nadzorczej (RN) JSW o jeden dzień, jak i fakt, że jedyny merytoryczny punkt porządku wtorkowych obrad RN stanowią wspomniane roszady personalne. Według reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA chodzi o odwołanie prezesa Daniela Ozona.

- Kandydatem, któremu chcę oddać swój głos, jest Grzegorz Tobiszowski. (...) Jego zamiłowanie do Śląska, do jego mieszkańców, do śląskiego przemysłu, przysporzyło mu wielu wrogów, którzy rysują zupełnie inne scenariusze dla węgla i naszego regionu - upadku górnictwa i śląskiego przemysłu. (...) Nie ma łatwo nawet w szeregach swojej partii. (...) Zamiast dzielić, woli łączyć. Zamiast kłótni, woli dyskusję - pisze redaktor naczelny Solidarności Górniczej Krzysztof Leśniowski i przytacza argumenty, które przemawiają za tym, by 26 maja, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, poprzeć obecnego wiceministra energii. Zachęcamy do lektury tekstu.

- Najważniejszym (...) celem Ministerstwa Energii jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego. To bezpieczeństwo musi opierać się na własnych zasobach, na krajowej produkcji energii. Nasz kraj musi być niezależny energetycznie, bo proszę sobie wyobrazić, co mogłoby się wydarzyć, gdyby z jakichś względów dostawy z zewnątrz były niemożliwe? To bezpieczeństwo, ten solidny fundament, daje nam dziś węgiel - mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w rozmowie z redaktorem naczelnym Solidarności Górniczej Krzysztofem Leśniowskim.

- Myśmy już wcześniej wielokrotnie wskazywali na to, że pani przewodnicząca [Rady Nadzorczej JSW Halina Buk - przyp. red. SG] swoim postępowaniem łamie zapisy regulaminu Rady Nadzorczej. I czego się doczekaliśmy? Tego, że dostosowano regulamin do postępowania pani przewodniczącej, tak żeby już go nie łamała. (...) Do Rady Nadzorczej JSW zawitały standardy znane zza naszej wschodniej granicy - ocenia przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski w rozmowie z Solidarnością Górniczą.

- Jeżeli chcemy dalszego funkcjonowania górnictwa, w tych wyborach - stety czy niestety - nie mamy alternatywy. Jedynym wyjściem jest poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - W przeciwnym wypadku węgiel nie będzie miał już żadnych obrońców w Brukseli, a lewicowy postulat całkowitego wyrugowania górnictwa z europejskiego krajobrazu będzie tak bliski realizacji, jak nigdy - twierdzi. Zachęcamy do lektury felietonu opublikowanego na łamach majowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza.

SG: Brudna gra wyborcza

Maj 23, 2019
228

Majowe wydanie Solidarności Górniczej poświęcamy toczącej się kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zwracamy uwagę, z jaką łatwością część partii opozycyjnych deklaruje chęć całkowitego odejścia od węgla i wprowadzenia "zeroemisyjnej" gospodarki, co w przypadku Polski jest nierealne. Ponadto wskazujemy na konsekwencje ewentualnej próby realizacji tych postulatów, a na koniec pytamy wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego o najbardziej drażliwe kwestie z punktu widzenia środowiska górniczego. Polecamy lekturę miesięcznika.

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) - NSZZ "Solidarność", Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i ZZ "Kadra" - krytykują osoby sprawujące nadzór nad JSW za kolejną próbę wyprowadzenia znaczących środków finansowych z firmy. Miałyby one zostać przeznaczone na projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego. Stosowny list intencyjny został już podpisany przez przedstawicieli JSW i ElectroMobility Poland SA.

- Maski opadły. (...) Politycy Koalicji Europejskiej i - kilka miesięcy temu - Wiosny otwarcie przyznali, że chcą całkowitej likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce - pisze przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek, komentując wypowiedzi Grzegorza Schetyny i Roberta Biedronia. Apeluje, by pamiętać o słowach przedstawicieli Koalicji Europejskiej (Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna, Zieloni) i Wiosny 26 maja, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polecamy lekturę felietonu.

Kontynuujemy rozmowę z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomirem Kozłowskim. Pytamy, dlaczego warto należeć do przygotowywanego przez Zarząd Spółki Pracowniczego Programu Emerytalnego i pytamy o szczegóły, które legły u podstaw stwierdzenia sprzed miesiąca, że najsłabszym punktem JSW jest jej Rada Nadzorcza.

- To, przed czym wielokrotnie przestrzegałem i co w skrajnie niekorzystnym wariancie może doprowadzić do powrotu sytuacji z roku 2015, gdy polskie górnictwo znajdowało się na krawędzi upadku, właśnie ma miejsce - pisze lider górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek. - Na zwałach kopalń już teraz znajduje się około pół miliona ton węgla, zaś spółki energetyczne przestały odbierać węgiel zakontraktowany. (...) Ja się natomiast zastanawiam, dlaczego nie reagują osoby sprawujące nadzór nad sektorem z ramienia Ministerstwa Energii? - retorycznie pyta i stawia tezę, że możemy mieć do czynienia z realizacją planu cichej likwidacji branży. Polecamy lekturę felietonu.

SG: Ucieczka od węgla

Kwi 17, 2019
423

Ukazało się świąteczne wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza. Tym razem opisujemy szereg niepokojących zjawisk, które wkrótce zaczną wpływać na kondycję spółek węglowych. PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza rozwijać energetykę odnawialną i gazową, stopniowo odchodząc od "czarnego złota", NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA informuje, że spółki energetyczne przestają odbierać zakontraktowany surowiec, zaś przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek pyta wprost - czy grozi nam powtórka z 2015 roku? Zachęcamy do lektury.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) pracodawca - przy aprobacie związków zawodowych - zdecydował się na utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) jako rozwiązania dla górników korzystniejszego niż promowane przez rząd Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA apeluje, by pracownicy Spółki przystępowali do PPE i podkreśla, że przynależność do PPE nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. 1 lipca 2019 roku w Programie powinno uczestniczyć 25 procent załogi. Jeśli tak się nie stanie, wszyscy zostaną przypisani do PPK.

O konsekwencjach wzrostu importu węgla do Polski, antywęglowych poczynaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz kulejącym dialogu na linii strona społeczna-rząd rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) i liderem górniczej "Solidarności" Bogusławem Hutkiem.

O zwłoce rządu w sprawie rewitalizacji bloków energetycznych Elektrowni "Łaziska" - zapisanej w "Programie dla Śląska" inwestycji o wielkim znaczeniu dla KWK "Bolesław Śmiały" - i ewentualnych konsekwencjach braku decyzji co do wejścia kopalni "Bolesław Śmiały" w złoże "Za Rowem Bełckim" rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Bolesław Śmiały" Bogdanem Syposzem.

- W Radzie Nadzorczej JSW zasiadają osoby, które nie mają pojęcia, jak organizacyjnie i technicznie funkcjonują kopalnie oraz spółki węglowe. (...) Są też takie osoby, które swoje prywatne urazy przekładają na decyzje wynikające z ich członkostwa w Radzie - twierdzi szef Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski i zapowiada ujawnienie konkretnych przypadków niekompetencji niektórych członków Rady. Polecamy lekturę wywiadu z liderem największego związku zawodowego zrzeszającego pracowników JSW.

- W tej chwili nie ma żadnych argumentów przemawiających za tym, że rząd ma dobre zamiary wobec Śląska - pisze przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek w swoim komentarzu i wyraża nadzieję, że planowana na 4 kwietnia związkowa akcja protestacyjna "sprowadzi na ziemię polityków PiS" - "z korzyścią dla mieszkańców Śląska i dla przemysłu wydobywczego". - Jeśli natomiast rząd nadal będzie unikał podjęcia tematów kluczowych z punktu widzenia środowiska górniczego, trzeba będzie zamanifestować mocniej - podsumowuje. Zachęcamy do lektury tekstu.

Marcowe wydanie Solidarności Górniczej poświęcamy działaniom mającym doprowadzić do uruchomienia kilku nowych kopalń węgla. Jednocześnie publikujemy rozmowę z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" KWK "Bolesław Śmiały" Bogdanem Syposzem, który przypomina, że wciąż nie ma decyzji o rewitalizacji bloków energetycznych Elektrowni "Łaziska" i wejściu łaziskiej kopalni w złoże "Za Rowem Bełckim", choć realizacja tych inwestycji stanowi część rządowych programów dla regionu i branży. Ponadto pochylamy się nad założeniami tworzonego przez JSW Innowacje SA zintegrowanego systemu zarządzania energią. Polecamy lekturę miesięcznika.

- Potrzebujemy książek. Podręczników i lektur. Nasze dzieci bardzo chcą czytać i uczyć się po polsku. Niestety nie zawsze mają z czego! - z takim apelem zwróciła się do nas pani Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum imienia Jana Pawła II w litewskim Wilnie.

Brak porozumienia strony społecznej z rządem między innymi w sprawie przeciwdziałania negatywnemu wpływowi polityki klimatycznej Unii Europejskiej (UE) na gospodarkę sprawił, że 20 marca NSZZ "Solidarność" wystosował ultimatum: albo do 28 marca gabinet premiera Mateusza Morawieckiego przedstawi konkretne propozycje dotyczące realizacji postulatów Związku, albo 4 kwietnia we wszystkich miastach wojewódzkich odbędą się demonstracje.

18 marca Internet wzbogacił się o niezwykle użyteczny portal. NowyLevel.pl - bo taką nazwę i zarazem adres nosi nowa strona - ma szansę stać się istotnym narzędziem komunikacji pomiędzy wynalazcami, innowatorami i pracownikami posiadającymi pomysły usprawniające funkcjonowanie zakładów górniczych a JSW Innowacje SA. Powstanie serwisu jest związane z realizowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA (JSW) Programem "Inteligentna kopalnia".