Sąd: "Solidarność" z JSW organizacją reprezentatywną

Kwi 21, 2017

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju stwierdził reprezentatywność Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). - Tym samym zniknęła ostatnia przeszkoda do podjęcia skutecznych negocjacji na temat treści nowego, jednolitego układu zbiorowego pracy dla pracowników JSW - poinformowali Solidarność Górniczą przedstawiciele Związku. Publikujemy treść oświadczenia ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA w tej sprawie.

 

* * *

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju IV Wydziału Pracy z dnia 31 marca 2017 roku (sygn. akt 4Po44/16), na podstawie artykułu 241.25a § 5 Kodeksu pracy stwierdzono reprezentatywność Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA w Jastrzębiu-Zdroju. Tym samym zniknęła ostatnia przeszkoda do podjęcia skutecznych negocjacji na temat treści nowego, jednolitego układu zbiorowego pracy dla pracowników JSW.

Związki zawodowe uznane za reprezentatywne nabywają pełną zdolność do reprezentowania i obrony zbiorowych praw oraz interesów pracowników, mogą uczestniczyć w dialogu społecznym na szczeblu ponadzakładowym oraz w zakładzie pracy, jak też posiadają szereg uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla organizacji reprezentatywnych.

Reprezentatywność stanowi kategorię prawną zbiorowych stosunków pracy, ma zatem szczególne znaczenie w sprawach, w których związek zawodowy zdolny jest do reprezentowania nie tylko swoich członków, ale również wszystkich pracowników objętych zakresem jego statutu. Najpełniej reprezentacja praw i interesów pracowniczych realizowana jest właśnie przez reprezentatywne organizacje związkowe. Pozostałe związki mają mniej do powiedzenia. Mogą one, co prawda, uczestniczyć w dialogu społecznym czy w zarządzaniu sprawami gospodarczymi zakładu pracy lub przedsiębiorstwa, ale w zbiorowych stosunkach pracy uznaje się, że związki zawodowe z formalnym przymiotem reprezentatywności mają szczególny społeczno-prawny mandat do swobodnego działania dla dobra wspólnego wszystkich pracowników. Należy zwrócić uwagę, że przy zawieraniu zakładowego układu zbiorowego pracy, nad procedowaniem którego mogą uczestniczyć wszystkie zakładowe organizacje związkowe, warunkiem koniecznym jest porozumienie co najmniej wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawcy. Bez ich zgody nie może zostać zawarty zakładowy układ zbiorowy pracy.

 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA