PGG: Jest formalna decyzja w sprawie wypłaty dodatkowej

Mar 25, 2017

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dodatkowej dla pracowników PGG. Decyzją kierownictwa Spółki 27 marca osoby, które 1 marca były zatrudnione w PGG, otrzymają kwotę do 1200 złotych brutto. Wypłata nagrody jest konsekwencją lutowego stanowiska podpisanego przez przedstawicieli większości central związkowych Grupy.

- Nasza argumentacja była bardzo prosta. Skoro Polska Grupa Górnicza od października ubiegłego roku przynosi zyski, pracownicy kopalń PGG powinni zostać nagrodzeni określoną gratyfikacją pieniężną, bo to dzięki ich pracy, dzięki wyrzeczeniom finansowym, które wcześniej ponieśli, firma przetrwała i właśnie wychodzi "na prostą". Poza tym pracownicy innych spółek węglowych otrzymali już świadczenia podobnego typu, czy to w postaci premii jednorazowej, czy "czternastej pensji" - tłumaczy przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. Bogusław Hutek.

Podczas rozmów prowadzonych 27 lutego Zarząd zaproponował wypłatę bonusu. Na początku marca strona społeczna kilkakrotnie spotykała się z kierownictwem PGG, by ustalić formę i wysokość świadczenia, jednak dopiero 21 marca pracodawca zdecydował, że pieniądze zostaną wypłacone.

- Ze swojej strony mogę powiedzieć, że negocjowaliśmy kwotę możliwie wysoką. Stanęło na 1200 zł brutto dla każdego uprawnionego pracownika. Regulamin wypłaty ustalił pracodawca - mówi Bogusław Hutek.

Zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu, nagroda przysługuje pracownikom PGG, którzy byli w stanie zatrudnienia w PGG w dniu 1 marca 2017 r. i rozpoczęli obecny okres zatrudnienia w PGG przed 1 stycznia 2017 r.

Na wysokość wypłaty dodatkowej wpływ będą miały kary otrzymane przez pracownika w okresie od 30 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.: kwota podstawowa (1200 zł brutto) ulegnie zmniejszeniu o 25 procent za każdą karę nagany, o 15 procent za każdą karę upomnienia i o 15 procent za każdą karę pieniężną.

Za każdy dzień absencji chorobowej (L4), urlopu wychowawczego, świadczenia rehabilitacyjnego i urlopu bezpłatnego od poniedziałku do piątku między 30 kwietnia a 31 grudnia 2016 r. - z wyłączeniem absencji chorobowej lub absencji na świadczeniu rehabilitacyjnym wynikającej z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - potrącone zostanie 7,10 zł. Tyle samo będzie odjęte za każdy dzień przed podjęciem pracy w PGG przypadający od poniedziałku do piątku w okresie od 30 kwietnia do 31 grudnia ubiegłego roku.

Pracownik nie otrzyma wypłaty, jeśli od 30 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. dokonał zaboru mienia, otrzymał karę związaną z posiadaniem lub pozostawaniem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo posiadał absencję nieusprawiedliwioną ("N"). Pozbawiono również prawa do nagrody osoby zwolnione w trybie artykułu 52 Kodeksu pracy po 1 marca 2017 r. (do 24 marca).

Pracownikom alokowanym pieniądze wypłaci oddział, w którym byli zatrudnieni 1 marca 2017 r.

Przewodniczący ZOK przypomina, że bonus nie ma nic wspólnego z nagrodą roczną czyli tak zwaną czternastką.

- W kwestii zabezpieczenia interesów załogi, jeśli chodzi o "czternastki" za pierwsze cztery miesiące 2016 roku, przyjęliśmy inną ścieżkę postępowania. Organizacje związkowe zdecydowały, że skorzystają z drogi sądowej. Jako że postępowanie sądowe wiąże się z kosztami, zapadła decyzja, aby pozwy składali pilotażowo pojedynczy pracownicy. Jeśli ta droga okaże się skuteczna, skorzystają z niej pozostali - wyjaśnia.