KW: Ostatni apel, 20 września - strajk 4-godzinny

Wrz 06, 2010

Poranne obrady związkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Kompanii Węglowej SA (KW) zakończyły się wystosowaniem apelu do wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka o podjęcie działań prowadzących do wznowienia mediacji, w których tym razem miałby uczestniczyć wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Sztab wyznaczył terminy trzech etapów strajku, a organizacje związkowe biorące udział w sporze zbiorowym wyraziły gotowość do kontynuacji rozmów.

W przedstawionym komunikacie związkowcy zadeklarowali chęć prowadzenia rozmów pod warunkiem, że ostatecznym terminem końca negocjacji i podpisania porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy powinien być dzień 17 września. Sztab zdecydował, że jeśli do mediacji z udziałem wicepremiera nie dojdzie lub też do 17 września strony sporu nie osiągną porozumienia, 20 września na każdej zmianie odbędzie się strajk 4-godzinny, 4 października wszystkie zakłady i kopalnie KW staną na 24 godziny, a 18 października rozpocznie się strajk 48-godzinny.

Pracownicy zakładów i kopalń KW większością 92,5 procent głosów opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej podczas referendum, które odbyło się w ubiegły czwartek.