KW: Wybory do Rady Pracowników. Nasi kandydaci

Sie 29, 2010

W najbliższy czwartek odbędą się wybory nowej Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW). Uprawnieni do głosowania są wszyscy pracownicy kopalń i zakładów należących do Kompanii. Główną korzyścią z Rady dla samych pracowników jest ustawowy dostęp do informacji na temat bieżącej kondycji firmy, których pracodawcy często nie chcą udzielać organizacjom związkowym.

Najistotniejsza zmiana dotycząca Rady w kadencji 2010-2014 wiąże się ze sposobem jej wyboru. Cztery lata temu członków Rady wskazały reprezentatywne organizacje związkowe działające w Kompanii, teraz skład Rady zostanie wyłoniony poprzez wybory, w których udział może wziąć każdy pracownik kopalni lub zakładu wchodzącego w skład KW.

W czwartek o 7 miejsc mandatowych w kompanijnej Radzie Pracowników powalczy 13 osób, bo tylu kandydatów zgłosiło chęć startu w wyborach. Największe związki zawodowe działające w KW - NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy "Kadra" i Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" - wystawiły wspólną, 7-osobową listę kandydatów, których przedstawiamy poniżej.

 

* * *

 

NASI KANDYDACI

1. Jarosław Grzesik
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (średnie m.in. górnicze). Zatrudniony od 1983 r. w KWK "Bobrek-Centrum" w Dziale Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem. Przewodniczący kompanijnej "Solidarności" i wiceprzewodniczący górniczej "S". Przewodniczący Rady Pracowników KW w poprzedniej kadencji.

2. Grzegorz Herwy
Po ukończeniu Policealnego Studium Elektronicznego w Bytomiu w 1979 r. rozpoczął pracę w KWK "Rozbark" na stanowisku elektromontera p.z. Przewodniczący ZZ "Kadra" w KW i członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Wiceprzewodniczący Rady Pracowników KW w poprzedniej kadencji.

3. Adam Honisz
W 1980 r. ukończył Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1980 r. Jako stypendysta podjął pracę w KWK "Szczygłowice". W swojej karierze zawodowej doszedł do stanowiska nadsztygara elektrycznego. Wiceprzewodniczący ZZ "Kadra" w KW. Wiceprzewodniczący Rady Pracowników KW w poprzedniej kadencji.

4. Jerzy Mazur
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który ukończył w 1983 r. Od 1983 r. pracownik KWK "Julian", obecnie główny mechanik ds. urządzeń wyciągowych i szybów w ZG "Piekary". Wieloletni członek Komisji Zakładowej ZG "Piekary". Członek Rady Pracowników KW w poprzedniej kadencji.

5. Ryszard Płaza
Wykształcenie: średnie techniczne. W KW wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. - Łączy nas ten sam cel, czyli bezpieczna i godna praca we wszystkich kopalniach i zakładach Kompanii. Musimy przekonać rząd i Polskę, że górnictwo jest potrzebne w tym kraju i co za tym idzie - nie pozwalać na likwidację stanowisk pracy - mówi.

6. Dariusz Potyrała
Wykształcenie: wyższe (inżynier górnik). Pracownik KWK "Halemba-Wirek". Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce.

7. Przemysław Skupin
Wykształcenie: zawodowe górnicze. Od 1980 r. pracownik KWK "Wawel", a następnie KWK "Pokój". Od 1992 r. w WZZ "Sierpień 80". Organizator manifestacji i protestów w obronie praw pracowniczych, przeciwko likwidacji miejsc pracy oraz kopalń. Przewodniczący WZZ "Sierpień 80" w KW i wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku.