JSW: Rozmowy "ostatniej szansy" odbędą się 3 czerwca

Maj 30, 2011

Jastrzębscy związkowcy chcą rozmawiać, a strajk traktują jako ostateczność, dlatego zgodzili się na kontynuację rozmów o przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS). Zebranie WKDS z udziałem przedstawicieli strony społecznej, Zarządu JSW oraz Ministerstw - Gospodarki i Skarbu Państwa - odbędzie się w piątek, 3 czerwca. Termin strajku zostanie wyznaczony w przypadku fiaska rozmów lub celowego ich przeciągania przez stronę rządową.

W poniedziałek minął termin ultimatum, które związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wyznaczyli rządowi na podpisanie porozumienia w sprawie warunków prywatyzacji JSW i 10-procentowej podwyżki dla pracowników jastrzębskich kopalń. Porozumienia nie ma, jednak Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW SA pozytywnie odpowiedział na apel Prezydium WKDS i nie wyznaczył terminu strajku, deklarując równocześnie chęć przystąpienia do rozmów w najbliższy piątek.

Komunikat wydany przez stronę związkową zawiera jednak ostrzeżenie, że brak porozumień dotyczących zachowania władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW, pozostałych spraw związanych z upublicznieniem Spółki oraz podwyżek będących tematem sporu zbiorowego spowoduje konieczność wyznaczenia daty rozpoczęcia strajku generalnego, od czego Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW SA nie będzie się uchylał.

Na koniec związkowcy z JSW wezwali uczestników piątkowego zebrania WKDS reprezentujących rząd i Zarząd JSW o rzetelne prowadzenie rozmów.

Szczegółowe omówienie związkowych postulatów zawiera specjalny biuletyn dla załóg, który publikujemy na naszej stronie.