Nowego szefa górniczej "S" poznamy 21 czerwca

Maj 11, 2011

Dominik Kolorz poinformował członków Rady górniczej "Solidarności" o rezygnacji z funkcji szefa Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego "S" w związku z wyborem na lidera śląsko-dąbrowskich struktur Związku. Decyzja Kolorza nabierze mocy 1 czerwca, jednak związkowcy już dziś zdecydowali o terminie wyboru nowego przewodniczącego: wyborcze Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 21 czerwca.

Kwestie personalne były jednym z kilku tematów środowego zebrania Rady Sekcji. Dyskusję merytoryczną zdominowała kwestia manifestacji zaplanowanych na 25 maja i 30 czerwca.

W pierwszej części zebrania Rada górniczej "Solidarności" omówiła postulaty, które towarzyszyć będą regionalnej manifestacji z 25 maja, a będącej jedną z szesnastu, które tego dnia odbędą się przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w Polsce. Oprócz żądań wysuniętych przez ogólnopolski sztab protestacyjny "Solidarności", takich jak obniżenie przez rząd akcyzy na paliwo czy zwiększenie środków na tzw. walkę z bezrobociem, pikiecie przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim towarzyszyć będą żądania dotyczące spraw istotnych dla regionu, m.in. konieczność renegocjacji przez rząd Pakietu Klimatycznego uderzającego w energetykę węglową, górnictwo oraz inne istotne branże w województwie śląskim.

Podczas dyskusji o szczegółach regionalnej demonstracji Dominik Kolorz zaapelował o liczny udział w proteście, jednocześnie przyznając, że kluczową dla całego Związku będzie wielka manifestacja w Warszawie. - Przewidujemy, że w przededniu objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej na ulicach stolicy zaprotestuje co najmniej 100 tysięcy osób - zapowiada Kolorz.

Rozmawiano także o gorącej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW). Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" w JSW Roman Brudziński zrelacjonował zebranym przebieg rozmów na temat warunków prywatyzacji Spółki. We wtorek jastrzębscy związkowcy przekazali wojewodzie śląskiemu Zygmuntowi Łukaszczykowi własną wersję porozumienia w tej sprawie. Poprzez wojewodę projekt trafił do Ministerstwa Skarbu Państwa. Jednym z głównych założeń projektu przedstawionego przez związkowców jest gwarancja, że Statut Spółki zapewniający kontrolę nad JSW Skarbowi Państwa nie będzie zmieniony bez wspólnej zgody wszystkich sygnatariuszy porozumienia. Nie byłoby zatem możliwości jednostronnej zmiany Statutu np. przez rząd.

Przewodniczący górniczej "Solidarności" Dominik Kolorz poinformował zebranych o dwóch rezygnacjach z członkostwa w Radzie Sekcji. Na własną prośbę - z przyczyn osobistych - 1 kwietnia członkiem Rady przestał być Bogusław Hutek (KWK "Piast"). Dzisiaj natomiast rezygnację ze stanowiska szefa Sekcji i członka Rady Sekcji z dniem 1 czerwca ogłosił sam Dominik Kolorz. Ta ostatnia rezygnacja ma związek z marcowym wyborem Kolorza na funkcję szefa śląsko-dąbrowskiej "S". Delegaci podjęli też jednogłośną uchwałę o Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji, które odbędzie się 21 czerwca i wybierze nowego przewodniczącego górniczej "Solidarności".