JSW: Związkowy biuletyn przed dobowym strajkiem

Kwi 15, 2011

Ukazał się bezpłatny biuletyn Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW SA, w którym organizatorzy planowanego na poniedziałek dobowego strajku wyjaśniają jego przyczyny i szczegółowo omawiają swoje postulaty. Znajdziemy w nim również wypowiedzi ekspertów krytykujących działania rządu w sprawie prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Cyfrową wersję czterostronicowej gazetki można pobrać z naszej strony.