KW: Fiasko rozmów płacowych

Kwi 11, 2011

Poniedziałkowe rozmowy płacowe w Kompanii Węglowej SA (KW) zakończyły się fiaskiem. Zarząd Spółki odrzucił związkową propozycję stopniowego przyrostu wskaźnika wynagrodzeń do poziomu 10 procent w skali roku 2011 i nadal proponuje 3-procentowy wzrost z założeniem dalszych rozmów w przypadku dobrej sytuacji ekonomicznej Kompanii. W środę dojdzie do ustalenia osoby mediatora, który poprowadzi rozmowy ostatniej szansy.

Związkowcy z KW konsekwentnie domagają się 10-procentowego wzrostu wskaźnika wynagrodzeń, ale są skłonni do kompromisu. W poniedziałek zaproponowali, by wzrost w skali pierwszego kwartału wyniósł 3 procent, w skali drugiego kwartału również 3 procent, a "brakującą" część żądanego poziomu wskaźnika negocjować w drugim półroczu z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej Spółki. Zarząd odrzucił ten wariant i pozostał przy swoim dotychczasowym zdaniu: 3-procentowy wzrost wskaźnika, a rozmowy o wyższym wzroście tylko w przypadku dobrej sytuacji finansowej Kompanii.

Stanowiska obydwu stron zostały zawarte w spisanym pod koniec rozmów protokole rozbieżności. Teraz próbę ich pogodzenia podejmie mediator.