Jastrzębscy związkowcy zapraszają ministra Grada

Mar 29, 2011

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), w tym przedstawiciele NSZZ "Solidarność", zaprosili ministra skarbu Aleksandra Grada na kwietniowe obrady podzespołu prywatyzacyjnego powołanego przez górniczy Zespół Trójstronny. Dyskusja z ministrem miałaby dotyczyć warunków prywatyzacji JSW, choć zamiast słowa "prywatyzacja" szef resortu skarbu używa określenia "upublicznienie". Obecne plany prywatyzacyjne przewidują, że nie zostałby spełniony żaden postulat strony społecznej.

Obrady podzespołu zajmującego się prywatyzacją branży górniczej odbędą się 4 kwietnia w Katowicach.

Związkowe warunki, które rząd powinien spełnić w związku z prywatyzacją lub upublicznieniem JSW, to:
- bezwzględne przestrzeganie przez rząd zapisów "Strategii dla górnictwa" podczas procesu prywatyzacyjnego,
- ustawowe zagwarantowanie utrzymania przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji JSW (minimum 51 procent) wraz z doszczegółowieniem zapisów "Strategii dla górnictwa" i Statutu Spółki w tej materii,
- zabezpieczenie interesów wszystkich pracowników kopalń i zakładów należących do JSW, w tym osób, które nie są uprawnione do darmowych akcji pracowniczych; dla tych ostatnich związkowcy domagają się jakiejś formy rekompensaty,
- wypłacenie premii prywatyzacyjnej dla wszystkich pracowników,
- przeznaczenie środków uzyskanych w wyniku prywatyzacji lub upublicznienia na inwestycje w kopalniach Spółki, a nie "łatanie" nimi dziury budżetowej.

Strona społeczna podkreśla, że przed zmianami stosunków własnościowych w JSW niezbędne jest podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zdaniem związkowców układ ten powinien zabezpieczać wszystkie dotychczasowe uprawnienia pracownicze. Chodzi tu zwłaszcza o gwarancje zatrudnienia, płace i gwarancje socjalne.

Sytuacja w JSW jest napięta. Niezależnie od kwestii prywatyzacyjnych, 28 marca jastrzębscy związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe związane ze sporem zbiorowym na tle płacowym.