Duda: Za wszelką cenę obronić polski węgiel

Mar 07, 2011

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" objęła patronatem zainicjowaną przez związkowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (SGiE) akcję "Stop światowej kampanii antywęglowej". Jej celem jest uświadamianie, że pod pretekstem walki o ochronę klimatu, na całym świecie odbywa się sąd nad przemysłem opartym na węglu, który bez względu na skutki społeczne i ekonomiczne ma doprowadzić do jego upadku. Poparcie Komisji Krajowej dla akcji SGiE skomentował Piotr Duda, przewodniczący Związku.

 

* * *

 

Tygodnik Solidarność: - Dlaczego Komisja Krajowa postanowiła włączyć się w akcję SGiE, mającą na celu lobbowanie na rzecz przemysłu węglowego?

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność": - Ta kampania prowęglowa jest bardzo pozytywna i należy ją wspierać. Poprzez tę akcję chcemy pokazać, że paliwo, jakim jest węgiel, może pozostawać w symbiozie z ekologią i nie musi zatruwać środowiska naturalnego. Nasze przedsięwzięcie ma bezpośredni związek z problemami spowodowanymi wprowadzeniem unijnego pakietu klimatycznego. Ci, którzy za wszelką cenę chcą wyeliminować węgiel, nie tylko z europejskiego, ale i ze światowego rynku, robią wszystko, by to zamierzenie się powiodło. Absolutnie, nie dlatego, że są tacy proekologiczni. To jest jeden wielki biznes. Węgiel stanowi dla nich wielką konkurencję. My musimy za wszelką cenę obronić węgiel, bo chcemy, by w niedługiej perspektywie ten surowiec służył nie tylko jako paliwo energetyczne, ale także ekologiczne. To jest do zrobienia, tylko Polska potrzebuje czasu na realizację tego przedsięwzięcia. Niestety, niektóre państwa unijne bardzo liczą na sprzedaż naszemu krajowi technologii budowy elektrowni atomowych i zrobią wszystko, by zdyskredytować nasz węgiel. Za wszelką cenę będziemy go bronić, bo w przeciwnym razie możemy marnie skończyć. (...)

TS: - Czy, jako wiceprzewodniczący Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, zamierza Pan przekonywać europejskie organizacje związkowe do odejścia od tzw. zielonej poprawności politycznej?

PD: - Rozumiem związkowców m.in. z Niemiec i Francji. Gdybym był na ich miejscu, też próbowałbym współdziałać z rządzącymi, by ochronić zatrudnionych i ich miejsca pracy. Ale niech też oni postarają się zrozumieć nas. Im również powtórzę, że będziemy robić wszystko, by obronić węgiel, a zarazem będziemy zmierzać do wprowadzenia takich zmian w pakiecie klimatycznym, które dadzą nam czas na wprowadzenie nowoczesnych technologii. Przecież oni, tak samo jak my, doskonale zdają sobie sprawę, że przyjęcie naszego kraju do Unii Europejskiej spowodowane było m.in. chęcią pozyskania nowych rynków zbytu przez stare kraje unijne. Teraz okazuje się, że to Polska chce więcej zbywać na unijne rynki i stąd poszukiwanie za wszelką cenę sposobów, żeby nam to utrudnić. Każdy to rozumie, tylko rządzący udają, że nie wiedzą, o co chodzi.

 

(fragment wywiadu)