Tauron Wydobycie: Delegaci poparli Waldemara Sopatę

Mar 14, 2018

Obradujące 9 marca w Brzeszczach Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA wybrało władze ZOK na kolejne 4 lata. Reprezentujący członków Związku z zakładów górniczych "Brzeszcze", "Janina" i "Sobieski" delegaci zdecydowali, że przewodniczącym Organizacji pozostanie jej dotychczasowy lider - Waldemar Sopata (ZG "Sobieski").

Oprócz Waldemara Sopaty w skład 9-osobowej ZOK weszli dwaj wiceprzewodniczący - Stanisław Kłysz (ZG "Brzeszcze") i Stanisław Kurnik (ZG "Janina"), sekretarz - Dariusz Piechowicz (ZG "Sobieski"), skarbnik - Piotr Miś (ZG "Sobieski") oraz członkowie - Grzegorz Fajfer (ZG "Brzeszcze"), Wojciech Jabłoński (ZG "Brzeszcze"), Maciej Kania (ZG "Janina") i Robert Saternus (ZG "Janina").

Pracami Zakładowej Koordynacyjnej Komisji Rewizyjnej (ZKKR) pokieruje Bartosz Uroda (ZG "Brzeszcze"). Zastępować go będzie Rafał Paliwoda (ZG "Janina"). Sekretarzem ZKKR został Roman Palian (ZG "Sobieski").

ZOK NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA zrzesza zakładowe organizacje związkowe NSZZ "Solidarność" z należących do Spółki zakładów górniczych "Brzeszcze" (w Brzeszczach), "Janina" (w Libiążu) i "Sobieski" (w Jaworznie). Reprezentuje interesy członków Związku wobec pracodawcy, jakim jest Zarząd Tauron Wydobycie SA.