"Solidarność" z "Bogdanki" też po wyborach

Kwi 12, 2018

Walne Zebranie Delegatów (WZD) NSZZ "Solidarność" Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA wybrało władze zakładowych struktur Związku na kolejne cztery lata. Funkcję przewodniczącego zachował Antoni Pasieczny. Oprócz niego, Komisję Zakładową tworzyć będą: Adam Borowiec, Łukasz Charchol, Andrzej Dec, Tadeusz Gałecki, Konrad Gardyga, Łukasz Kot, Wiesław Kowalewski, Tomasz Kowalik, Patryk Krasucki, Robert Kuchta, Mirosław Myśliwiec, Robert Rodzik, Przemysław Trojan, Nikodem Zakszewski i Marcin Zieliński.

Zgodnie z dyspozycją uchwały WZD, zastępcy przewodniczącego zostaną wyłonieni spośród członków Komisji Zakładowej.

W wyborach do 5-osobowej Komisji Rewizyjnej poparcie delegatów uzyskali: Janusz Gacan, Radosław Kędra, Jarosław Kukuszka, Karol Świrgoń i Grzegorz Wodzyński.

Ponadto wybrano osoby, które będą reprezentować NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA podczas zebrań delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" i Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

Delegatami na WZD Regionu zostali: Łukasz Charchol, Tadeusz Gałecki, Konrad Gardyga, Piotr Grzegorczyk, Wiesław Kowalewski, Patryk Krasucki, Robert Kuchta, Mirosław Myśliwiec, Antoni Pasieczny, Robert Rodzik, Artur Słabosz i Przemysław Trojan.

Natomiast przedstawicielami "Solidarności" z "Bogdanki" na WZD Sekcji przez najbliższe 4 lata będą: Konrad Gardyga, Antoni Pasieczny i Marcin Zieliński.