JSW: Wszyscy dla Miłosza. Pomóżmy koledze!

Lut 25, 2019

Od 25 do 27 lutego pracownicy jednostek organizacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - kopalń, zakładów i Biura Zarządu - będą się mogli bezpłatnie rejestrować jako potencjalni dawcy szpiku, co zwiększy szanse na skuteczną pomoc dla Miłosza, cierpiącego na zespół mielodysplatyczny 41-letniego pracownika JSW. - Życie potrafi nas zaskoczyć, nie zawsze pozytywnie. Trzeba się z tym zmierzyć, przejść przez to - odważnie deklaruje Miłosz. - Zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku! Pomóż wszystkim chorym w walce z chorobą - apeluje.

Miłosz jest 41-letnim mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju. Zawodowo zajmuje się sprawami prawnymi i nadzorem właścicielskim w JSW, gdzie pracuje od ukończenia studiów, prywatnie zaś jest mężem Anety oraz ojcem Hani i Oskara. Gdy tylko pozwalał na to czas, wraz z rodziną wyjeżdżał poza Jastrzębie - podróże były jego ulubionym sposobem na spędzanie wolnego czasu w towarzystwie żony i dzieci.

Koniec ubiegłego roku był dla naszego kolegi okresem niezwykle trudnym: w grudniu dowiedział się, że cierpi na zespół mielodysplastyczny, rodzaj nowotworu krwi. Badania, leczenie chemią, szpitalne korytarze stały się dla Miłosza codziennością. Kiedy kilka lat temu sam rejestrował się w bazie dawców szpiku nie przypuszczał, że za jakiś czas to on będzie potrzebował przeszczepu i to dla niego będzie szukany dawca.

Jak informuje polski oddział niemieckiej organizacji DKMS, największy ośrodek dawców krwiotwórczych komórek macierzystych w kraju, dawcą szpiku może zostać ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, który waży minimum 50 kilogramów i nie ma dużej nadwagi.

Aby zostać potencjalnym dawcą, należy przyjść w wyznaczone miejsce, gdzie przeprowadzana będzie rejestracja, przejść pozytywnie wstępny wywiad medyczny, wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz pobrać wymaz błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy każdy potencjalny dawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji oraz Kartę Dawcy. Cały proces rejestracji trwa 3-4 miesiące. O poszczególnych etapach procesu potencjalny dawca informowany jest poprzez SMS-y i pocztę elektroniczną.

Potencjalny dawca staje się faktycznym dawcą w momencie, gdy okaże się, że posiada takie same cechy tkankowe jak pacjent chorujący na nowotwór krwi. Wtedy dochodzi do pobrania komórek od zgodnego dawcy i ich przeszczepienia pacjentowi.

Według DKMS Polska istnieją dwie metody pobierania komórek macierzystych.

Pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej stosowane jest w około 80 procent przypadków. Przed pobraniem przez 4 dni dawca przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiększyć ilość komórek macierzystych w krwi obwodowej. Jest to substancja produkowana również naturalnie w organizmie człowieka podczas przechodzenia infekcji. W trakcie przyjmowania czynnika mogą wystąpić objawy grypopodobne. Komórki pobiera się metodą zwaną aferazą. W dniu pobrania na obu przedramionach dawcy zakładane są dojścia dożylne. Krew przepływa z jednego ramienia poprzez tak zwany separator komórek i wraca drugim dojściem dożylnym do organizmu. Zabieg nie wymaga hospitalizacji i trwa około 3-4 godziny.

Drugą metodę stanowi pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Od znajdującego się pod narkozą dawcy pobiera się z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy) ok. 1 litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina zawiera ok. 5 proc. szpiku kostnego regenerującego się całkowicie w ciągu ok. 2 tygodni. Dawca przyjmowany jest na oddział zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 2-3 dni, a jedyne zagrożenie ogranicza się do powszechnego ryzyka związanego z podaniem narkozy. Po pobraniu szpiku istnieje możliwość wystąpienia miejscowego bólu, podobnego do stłuczenia, który po kilku dniach mija.

Decyzja o wyborze jednej z powyższych metod pobrania komórek macierzystych uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta oraz od decyzji jego lekarza prowadzącego. W miarę możliwości brane są pod uwagę preferencje dawcy.

Akcja rejestracji potencjalnych dawców przebiegać będzie według następującego harmonogramu:

- w Biurze Zarządu JSW (Jastrzębie-Zdrój, aleja Jana Pawła II 4) - 25 lutego (od godziny 8. do 13.),
- w Zakładzie Wsparcia Produkcji JSW (Jastrzębie-Zdrój, ulica Towarowa 1) - 25 lutego (godz. 8.-13.),
- w Centrum Usług Wspólnych JSW (Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56) - 25 i 27 lutego (godz. 8.-13.),
- w KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia" (Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4) - 26 i 27 lutego (godz. 10.-17.30),
- w KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jastrzębie" (Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1) - 26 i 27 lutego (godz. 10.-17.30),
- w KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" (Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6) - 26 i 27 lutego (godz. 10.-17.30),
- w KWK "Budryk" (Ornontowice, ul. Zamkowa 10) - 26 i 27 lutego (godz. 10.-17.30),
- w KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" (Knurów, ul. Kopalniana 1) - 26 i 27 lutego (godz. 10.-17.30),
- w KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice" (Knurów, ul. Górnicza 1) - 26 i 27 lutego (godz. 10.-17.30),
- w KWK "Pniówek" (Pawłowice, ul. Krucza 18) - 26 i 27 lutego (godz. 10.-17.30).