Górnicza "Solidarność": Premier powinien wziąć udział w Zespole

Lip 18, 2019

Górnicza "Solidarność" chce, by w najbliższym zebraniu Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników osobiście wziął udział premier Mateusz Morawiecki i po raz kolejny zwraca się do szefa rządu z wnioskiem "o zainteresowanie się sytuacją w spółkach górniczych oraz szeroko pojętej branży górniczej". 17 lipca Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zażądała od ministra energii pilnego zwołania Zespołu "w związku z rosnącymi niepokojami społecznymi w spółkach węglowych".

- Sytuacja w naszej branży grozi wybuchem kryzysu, któremu towarzyszyć będą niepokoje społeczne na wielką skalę. Pierwsze symptomy tego kryzysu już są widoczne w części zakładów górniczych, a eskalacja napięcia może nastąpić już w ciągu najbliższych tygodni - przestrzega Sekcja w piśmie przesłanym dziś bezpośrednio na ręce premiera. - Dodać należy, że do trudnej sytuacji w spółkach górniczych i do rosnących napięć społecznych z tym związanych przyczynia się propaganda sukcesu uprawiana przez byłego wiceministra energii odpowiedzialnego za sektor górniczy - wskazuje.

Komentując treść pisma, przewodniczący KSGWK Bogusław Hutek wyjaśnił, dlaczego użyto pojęcia "propaganda sukcesu", które ostatnio pojawiało się także w jego wypowiedziach.

- Przez cztery lata mówiono, że w górnictwie jest wspaniale i że sukces goni sukces, a teraz - kiedy górnicy chcieliby z owoców tego sukcesu skorzystać i poczuć ten sukces we własnych budżetach domowych - okazuje się, że to nie tak, że jest zupełnie inaczej, że ta sytuacja wcale taka dobra nie jest. W tym momencie wszyscy poczuli się zwyczajnie oszukani. Dlatego oczekujemy spotkania z panem premierem. Chcemy przeprowadzić z nim szczerą rozmowę. Chcemy rzetelnej informacji na temat rzeczywistej sytuacji poszczególnych spółek węglowych oraz całego sektora - stwierdził lider górniczej "Solidarności".

Dalej wymieniono konkretne problemy, jakie w coraz większym stopniu dotykają sektor wydobywczy i zwrócono uwagę, że decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości o umieszczeniu Mateusza Morawieckiego na czele listy do Sejmu w okręgu katowickim zobowiązuje go do zapoznania się z tymi problemami jako istotnymi dla regionu. Chodzi o nadmierny import węgla, braki kadrowe spowodowane nieatrakcyjną płacą oraz brak stanowiska rządu co do przyszłości górnictwa.

- Licząc na obecność Pana Premiera podczas posiedzenia Zespołu, pragniemy wyrazić nadzieję, że przyczyni się ona do podjęcia przez stronę rządową pilnych i konstruktywnych działań mających na celu zapobieżenie wybuchowi kryzysu w polskim górnictwie i związanymi z tym niepokojami społecznymi na Śląsku - napisali związkowcy.

Ponadto przypomnieli, że górnicza "Solidarność" od wielu miesięcy domaga się spotkania z szefem rządu oraz ministrami mającymi wpływ na sytuację w branży wydobywczej. Spotkanie takie, jak dotąd, nie miało miejsca.