PGG: Będą dopłaty do dniówek i "jednorazówka"

Wrz 24, 2019

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) poinformowały, że 23 września przeprowadziły negocjacje z Zarządem PGG w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędy. Po siedmiu godzinach rozmów strony porozumiały się co do dwóch kwestii stanowiących przedmiot rokowań: kontynuacji wypłaty dodatku do przepracowanych dniówek roboczych oraz wypłaty "jednorazówki" jako rekompensaty za dni robocze z listopada i grudnia.

Ustalono, że porozumienie podpisane 23 kwietnia 2018 roku, regulujące wypłatę dopłat do dniówek (wynoszących od 18 do 32 złotych), będzie obowiązywać również w roku przyszłym. Dzięki temu wynagrodzenia od stycznia nie spadną.

Drugie porozumienie przewiduje wypłatę premii jednorazowej pracownikom PGG w wysokości 860 zł brutto. "Jednorazówka" nie będzie przysługiwać osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym. Ustalona kwota zostanie przelana na pracownicze konta 10 grudnia - wraz z wypłatą za listopad.

Pod dokumentami widnieją podpisy czterech członków Zarządu PGG - prezesa Tomasza Rogali, wiceprezesa do spraw produkcji Piotra Bojarskiego, wiceprezesa ds. pracowniczych Jerzego Janczewskiego i wiceprezesa ds. finansowych Andrzeja Paniczka - oraz przedstawicieli trzynastu central związkowych - Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce PGG, Komisji Zakładowej WZZ "Sierpień 80" w PGG SA, Międzyzakładowego Związku Zawodowego "Kadra" Górnictwo, Zakładowej Organizacji Koordynującej Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy PGG, Zakładowej Organizacji Koordynującej Związku Zawodowego "Kontra" przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla "Przeróbka" PGG SA, ZOK NSZZ "Solidarność 80" przy PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy PGG, ZOK NSZZ "Solidarność 80" RP przy PGG SA, Związku Zawodowego Jedności Górniczej Zarządu Zakładowego przy PGG SA i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej "Kadra XXI" Górnictwo.

Strona społeczna podkreśla, że na tę chwilę uzgodniono realizację dwóch z czterech przedstawionych przez nią żądań. Dwa pozostałe postulaty - podwyżki wynagrodzeń w 2020 r. na poziomie 12 procent oraz włączenie dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 r. (czyli dopłat do dniówek) do podstawy naliczania nagrody barbórkowej i "czternastki" za rok 2019 - będą przedmiotem kolejnej rundy rozmów, która odbędzie się około połowy listopada.