Jaworzno: Radni bronią kopalni. Zaapelowali do premiera

Wrz 24, 2020

Odpowiadając na sierpniowy apel NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski", w którym związkowcy domagali się od parlamentarzystów i samorządowców "jednoznacznego zajęcia stanowiska celem ochrony 3200 miejsc pracy w Zakładzie Górniczym Sobieski, oraz około 500 miejsc pracy w firmach kooperujących z Zakładem Górniczym Sobieski i ich rodzin", jaworznicka Rada Miejska jednogłośnie przyjęła własny apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie dalszego funkcjonowania ZG "Sobieski" i budowy szybu "Grzegorz".

Projekt apelu został złożony przez przewodniczącą klubu radnych Jaworzno Moje Miasto panią Ewę Zuber oraz szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Wiesława Więckowskiego.

W treści dokumentu samorządowcy zaznaczyli, że dalsze funkcjonowanie kopalni jest "kluczową i strategiczną kwestią dla przemysłu energetycznego i wydobywczego w Jaworznie, regionie i kraju".

Uzasadniając projekt, wnioskodawcy wskazali na znaczenie, jakie dla przyszłości zakładu ma budowany szyb.

- Dalsze funkcjonowanie i rozpoczęte już głębienie szybu Grzegorz (...) daje w perspektywie wieloletniej, gwarancje istnienia jaworznickiej kopalni - udostępni bowiem nowe złoża węgla oraz zapewni niezbędny surowiec energetyczny na czas funkcjonowania nowo powstałego bloku energetycznego 910 MW Nowe Jaworzno, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów energetycznych w Polsce, spełniający wyśrubowane normy energetyczne Unii Europejskiej. W tym celu w Jaworznie powstała również nowa infrastruktura kolejowa łącząca bezpośrednio Zakład Górniczy Sobieski z nowym blokiem energetycznym - napisali. - Dotychczasowe prace inwestycyjne przy szybie Grzegorz to koszt ponad 200 mln zł, a biorąc pod uwagę łączną inwestycję z blokiem 910 MW to już ponad 6 mld zł. Zaniechanie prac przy szybie Grzegorz w konsekwencji przyniesie konieczność importowania węgla do bloku energetycznego i spowoduje w perspektywie czasu utratę prawie 4 tys. miejsc pracy - wyliczyli.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego miesiąca Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" zaapelowała do posłów na Sejm z okręgu 32, władz i radnych sejmiku województwa śląskiego z okręgu 7 oraz prezydenta i radnych miasta Jaworzna o "jednoznaczne zajęcie stanowiska celem ochrony 3200 miejsc pracy w Zakładzie Górniczym Sobieski, oraz około 500 miejsc pracy w firmach kooperujących z Zakładem Górniczym Sobieski i ich rodzin". Niepokój środowiska górniczego wzbudziły informacje dotyczące kolejnej restrukturyzacji sektora, która miałaby dotknąć również jaworznicką kopalnię.

Zakładowa "Solidarność" chciała, by politycy reprezentujący lokalną społeczność czynnie wsparli stronę społeczną i podjęli działania mające umożliwić dalsze funkcjonowanie ZG "Sobieski".