Kłysz: Chcemy wypłaty "jednorazówek"

Lip 20, 2023

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA wystąpiła do Zarządu Spółki z wnioskiem o natychmiastowe rozpoczęcie rozmów w sprawie pełnej realizacji tegorocznego funduszu wynagrodzeń poprzez wypłatę trzech premii jednorazowych. Pieniądze miałyby trafić na górnicze konta przed końcem lipca, października i grudnia.

- Nasz postulat wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Tauron Wydobycie SA w lutym bieżącego roku oraz z wynoszącej 15,4 procent "średniówki" dla wszystkich spółek węglowych kontrolowanych przez Skarb Państwa. Myśmy ten wzrost funduszu zrealizowali tylko częściowo, przeznaczając połowę środków na podwyższenie stawek osobistego zaszeregowania. Teraz chcielibyśmy wypłaty pozostałej części właśnie w formule premii jednorazowych. To jest propozycja "Solidarności", bardzo dobrze przeanalizowana, uwzględniająca możliwości finansowe Spółki. Mam nadzieję, że zyska akceptację pozostałych organizacji związkowych i że zgodzi się na nią nasz pracodawca - powiedział przewodniczący ZOK NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA Stanisław Kłysz, odnosząc się do opublikowanego wystąpienia.

Poinformował też, że pierwsze rozmowy w sprawie wypłaty premii odbędą się 21 lipca.