Kozłowski: Wprowadzenie składki budzi niepokój pracowników

Sie 07, 2023

- W odpowiedzi na składkę solidarnościową chcemy, aby 15 procent od tej kwoty przeznaczyć na jednorazową wypłatę pieniężną, która miałaby zostać wypłacona pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej - mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), odnosząc się do stanowiska przedstawionego przez reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA podczas ostatnich rozmów z pracodawcą.

 

* * *

 

Solidarność Górnicza: - Ostatnio o Grupie JSW było głośno głównie ze względu na protesty pracowników spółki JSW Szkolenie i Górnictwo. Skąd ten nagły wzrost napięcia wśród załogi JSW SiG? Czy osoby zatrudnione w JSW SiG rzeczywiście są nierówno traktowane, jeśli chodzi o wynagrodzenia czy zasady alokacji do kopalń JSW?

Sławomir Kozłowski, przewodniczący ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA: - Oczekiwania pracowników spółki JSW Szkolenie i Górnictwo są bardzo duże, co powoduje podatność na manipulacje. Nagły wzrost napięcia nie został wywołany przez załogę JSW SiG, lecz przez zewnętrzną grupę osób powiązanych z "Sierpniem 80", który w roli manipulatora wywiera wpływ na pracowników SiG-u, którym bezpodstawnie próbuje wmówić wiele - znacząco odbiegających od rzeczywistości - rzeczy. Awantura pod siedzibą JSW to zaplanowana akcja tak zwanych spadochroniarzy z PGG, która ma na celu odbudowanie struktur "Sierpnia 80", który w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest śladową organizacją związkową. Natomiast trzeba zaznaczyć, że model regulujący zasady alokacji pracowników SiG-u do Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest precyzyjny, ponieważ jest to czas na poznanie i wyszkolenie pracowników, którzy po pozytywnej opinii kierownictwa, sukcesywnie i zgodnie z potrzebą kopalń należących do JSW, przechodzą w strukturę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeżeli chodzi o nietrafiony zarzut nierównego traktowania pracowników w kontekście wynagrodzeń, to sprawa jest prosta i oczywista, bowiem pracownik z kilkumiesięcznym stażem, który dopiero rozpoczyna naukę i uczy się rzemiosła górniczego, będzie zarabiać mniej, ponieważ na wysokość wynagrodzenia składają się takie czynniki, jak staż pracy, stanowisko i miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje. Stanowczo należy odciąć wszelkie kłamliwe pomówienia sugerujące, że praca w spółce Szkolenie i Górnictwo jest niewolnicza, ponieważ gdyby tak było, to nie byłoby niespełna dwudziestu tysięcy podań o pracę w tej spółce.

SG: - Rząd chce obłożyć przedsiębiorstwa górnicze kolejnym podatkiem. Chodzi o tak zwaną składkę solidarnościową z tytułu "nadmiernych zysków" osiągniętych przez spółki węglowe. Jak ten fakt może wpłynąć na kondycję finansową JSW? Czy istnieje ryzyko, że po wprowadzeniu nowych regulacji część inwestycji w kopalniach nie zostanie zrealizowana, bo odłożone środki trzeba będzie przekazać do budżetu państwa?

SK: - ZOK NSZZ "Solidarność" w JSW stoi na stanowisku, że składka solidarnościowa jest dla naszej spółki bardzo niekorzystna. Jest to niezrozumiałe, że tylko Jastrzębska Spółka Węglowa ma zostać obciążona tą składką, co budzi niepokój pracowników, ponieważ taka duża kwota może mieć wpływ na zmniejszenie możliwości inwestycyjnych w zakładach należących do JSW. Inwestycje w kopalniach muszą być realizowane, ponieważ tylko to sprawi, że powrócimy na tor wzrostu wydobycia węgla. Nie możemy pozwolić na to, że brak środków zmusi nas do wybierania ważnych i ważniejszych inwestycji.

SG: - Dzięki porozumieniu zawartemu przez reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA z Zarządem Spółki 21 lipca pracownicy JSW otrzymali jednorazową nagrodę motywacyjną. Planowane są jeszcze jakieś ruchy płacowe, tak aby realna wartość wynagrodzeń załogi nie spadła wskutek wciąż utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji?

SK: - W odpowiedzi na składkę solidarnościową chcemy, aby 15 procent od tej kwoty przeznaczyć na jednorazową wypłatę pieniężną, która miałaby zostać wypłacona pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tej sprawie zawnioskowaliśmy do wiceministra MAP Marka Wesołego i Zarządu JSW. Jeżeli nie uzyskamy odpowiedzi na nasze żądania, to na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zorganizujemy manifestację w Warszawie. Warto jednak zaznaczyć, że w tym roku Spółka w porozumieniu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi przeznaczyła historycznie wysoką kwotę na wzrost wynagrodzeń pracowników JSW, która opiewa na kwotę niespełna 1 miliarda złotych.

SG: - Dziękujemy za rozmowę.

 

rozmawiał: Krzysztof Leśniowski